Instruktörsprojektet

Svenska Klätterförbundet står i startgroparna för att se över våra instruktörsutbildningar och kommunikationen kring dem – utbildningar och examinationer, förutsättningar att verka som instruktör och hur organisatörer av event i vertikal miljö använder auktoriserade klätterinstruktörer. Syftet är att de som lär sig klättra ska få en bra och säker kurs eller upplevelse med auktoriserad klätterinstruktör. Projektet är treårigt och finansieras av Svenskt friluftsliv.

Behovsanalys
Till att börja med behöver vi inventera tillgång till, behov av och kunskap om auktoriserade instruktörer hos klubbar, organisationer, företag och andra. Har du erfarenhet av arbete med marknadsundersökningar och vill engagera dig? Uppdraget är arvoderat.

Vill du vara med och engagera dig så tveka inte att höra av dig till Johanna Wernqvist på 08-699 65 22 eller johanna@klatterforbundet.se

 

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket