Förbundskapten för landslaget i sportklättring

Nu söker vi en förbundskapten för landslaget i sportklättring med uppdrag att leda landslagets aktiva till goda förebilder, utvecklad klätterförmåga och fina prestationer.

I förbundskaptenens uppdrag ingår att vidareutveckla den organisation som finns, bidra till att Sveriges landslag fortsätter att utvecklas och sätter sin stämpel på den internationella tävlingsklättringen. Förbundskaptenen har det sportsliga och operativa ansvaret för landslaget.

Att inneha ett förtroendeuppdrag

Att vara förbundskapten är ett ideellt förtroendeuppdrag. Förbundskaptenen ska agera som en förebild, följa förbundets styrdokument och efterleva den värdegrund som finns definierad i idéprogrammet för Svenska Klätterförbundet. Hen kommer att jobba nära med och rapportera till en idrottskonsulent på kansliet som har det övergripande ansvaret för landslagets verksamhet och budget.

Bli en del av ett team

I gruppen som leds av förbundskaptenen finns coacher, rådgivare och andra stödpersoner. Ni har  tillsammans spetskompetens inom olika områden för att på bästa sätt kunna stötta de aktiva som ingår i landslaget. Landslaget består under 2019 av 18 aktiva varav sex är seniorer och tolv är juniorer.

Landslagsledningen har även stöd från andra på kansliet och det finns en tydlig prioritering av området “tävling och träning” i förbundsmötets strategiska plan. Inom förbundet hjälper och stöttar vi varandra i utvecklingen av landslaget och organisationen.

Vi söker

Vi söker dig som har viljan och tiden att engagera dig i landslagets fortsatta sportsliga utveckling. Du har ett genuint intresse av att leda, utveckla och coacha andra människor till oöverträffade prestationer.  Du ska vara självgående samtidigt som du vill vara delaktig och bidra i ett team för att gemensamt jobba mot uppsatta mål. Vi ser gärna att du har relevant utbildning, till exempel idrotts-, tränar- och ledarutbildningar, att du har erfarenhet som klättertränare och har god insikt i elitklättringen, gärna internationellt. Du ska ha god kunskap om de senaste rönen för vad de aktiva behöver för att utvecklas och prestera till sin fulla potential samt kunskap om skadeförebyggande åtgärder i tränings och tävlingssammanhang.

Uppgifter
 • Leda den sportsliga verksamheten med huvudansvar för tävlingsplanering, träningsläger, simuleringar och kontakten med aktiva och målsmän
 • Koordinera och leda coacher, rådgivare och övriga involverade i landslaget
 • Årligen ta fram en budget och verksamhetsplan tillsammans med idrottskonsulent
 • Förverkliga de sportsliga målen i verksamhetsplanen
 • Ansvara för kriterier och uttagning av landslaget
 • Vid behov föreslå nya funktioner och personer i landslagsorganisationen
 • Tillsammans med idrottskonsulent ha kontakt och rapportera till Riksidrottsförbundet (RF), Svenska olympiska kommittén (SOK) och Parasportförbundet
 • Bedriva långsiktigt utvecklingsarbete i linje med förbundets värderingar, strategi och utvecklingsplaner
 • Vara landslagets ansikte utåt mot sponsorer, media och den internationella tävlingsscenen
 • Samarbeta med övriga kommittéer i förbundet
Meriterande kvalifikationer och erfarenheter
 • Ledaruppdrag och ledarutbildningar
 • Idrottsutbildning eller tränarutbildning inom klättring
 • Tränare för elitaktiva klättrare
 • Skadeförebyggande träningslära
 • Framtagande av elitutvecklingsplaner
 • Idrottslig elitsatsning på internationell nivå
 • Påvisade resultat av att ha coachat andra till topprestation

Det är Svenska Klätterförbundets styrelse som utser förbundskaptenen. Ersättning för resor och boende inom uppdraget bekostas av förbundet. Arvode för nedlagd tid på tävlingar och träningsläger kan utbetalas upp till maxbeloppet för idrottslön (23 250 kr).

Är du intresserad? Skicka din meritförteckning och ett personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för uppdraget till ansokan@klatterforbundet.se senast 12 juni 2019.

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket