Ordförande Accesskommittén

Svenska Klätterförbundets Accesskommitté söker medlemmar och ordförande

Förbundets kommittéer är en unik möjlighet för att utveckla förbundets olika verksamhetsområden. De kan utreda, föreslå och genomföra verksamhet. Kommittéerna har därmed en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Utifrån identifierade behov kan även specifika projekt genomföras.

Accesskommittén ansvarar för förbundets accessarbete. Kommittén har idag inga aktiva medlemmar och är idag vilande. Access är en av de frågor som Sveriges klätterklubbar anser är förbundets viktigaste arbetsområde.  Förbundets löpande accessarbete sköts av en  handläggare som är anställd på Klätterförbundets kansli som tillsammans arbetar med att:

  • Samla erfarenheter och kunskap om accessarbete
  • Stötta och ge råd till klubbar och förbundet i frågor om access och accessarbete
  • Ge råd för fördelning av bidrag för accessarbete
  • Uppdatera och sprida aktuell information och access och accessarbete

Att arbeta i kommittéer i Svenska Klätterförbundet är ett ideellt uppdrag, och för att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt stödjer förbundet kompetens- samt ledarutveckling bland kommittéernas ordförande och övriga representanter.

Som ordförande för kommitteen får du därmed möjlighet till en utvecklande roll som ger dig ledarerfarenhet, kompetensutveckling och möjlighet för nya nätverk och kontakter inom klättersverige och annan utbildningsverksamhet. Känner du att ordförande rollen inte är för dig men fortfarande vill engagera dig i Klätterförbundets Accesskommitté går det även bra ansöka att bli ordinarie medlem.

Vi önskar att du är väl insatt i hur svenskt friluftsliv fungerar, allemansrätt, erfarenhet av kontakt med kommuner och landsting eller annan kunskap som kan användas för att främja hållbar klättring utomhus.  Framförallt behöver du vilja vara med och leda utvecklingen av förbundets accessverksamhet i en spännande tid av klättringens utveckling. Då Svenska Klätterförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i arbetsgrupper, styrelser och kommittéer ser vi gärna kvinnliga sökande till rollen.

Vill du veta mer eller är intresserad av att engagera dig i Accesskommittén? Maila access@klatterforbundet.se.

För mer information om rollen för Klätterförbundets kommittéer och uppdraget som ordförande läs här: https://bergsport.se/wp-content/uploads/2018/12/Arbetsordning-2018.pdf

Övriga lediga uppdrag i förbundet

Ordförande Tränarkommittén
Ordförande Utbildningskommittén

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket