Ordförande Tränarkommittén

Svenska Klätterförbundets Tränarkommitté söker ordförande och medlemmar

Förbundets kommittéer är en unik möjlighet för att utveckla förbundets olika verksamhetsområden. De kan utreda, föreslå och genomföra verksamhet. Kommittéerna har därmed en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Utifrån identifierade behov kan även specifika projekt genomföras.

Att arbeta i kommittéer i Svenska Klätterförbundet är ett ideellt uppdrag, och för att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt stödjer förbundet kompetens- samt ledarutveckling bland kommittéernas ordförande och övriga representanter.

Som ordförande för kommitteen får du därmed möjlighet till en utvecklande roll som ger dig ledarerfarenhet, kompetensutveckling och möjlighet för nya nätverk och kontakter inom klättersverige och annan utbildningsverksamhet. Känner du att ordförande rollen inte är för dig men fortfarande vill engagera dig i Klätterförbundets Tränarkommitté går det även bra ansöka att bli ordinarie medlem.

Vi önskar att du är väl insatt i träning och träning för klättring, har erfarenhet av ideellt arbete och insikt i vad det innebär. Framförallt behöver du vilja vara med och leda utvecklingen av förbundets utbildningsverksamhet i en spännande tid av klättringens utveckling. Då Svenska Klätterförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i arbetsgrupper, styrelser och kommittéer ser vi gärna kvinnliga sökande till rollen.

Vill du veta mer eller är intresserad av att engagera dig i Tränarkommittén? Maila patrik.blom@klatterforbundet.se.

För mer information om rollen för Klätterförbundets kommittéer och uppdraget som ordförande läs här: https://bergsport.se/wp-content/uploads/2018/12/Arbetsordning-2018.pdf

Övriga lediga uppdrag i förbundet

Ordförande Utbildningskommittén
Ordförande Accesskommittén

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket