Ordförande Utbildningskommittén

Svenska Klätterförbundets Utbildningskommitté söker ordförande

Förbundets kommittéer är en unik möjlighet för att utveckla förbundets olika verksamhetsområden. De kan utreda, föreslå och genomföra verksamhet. Kommittéerna har därmed en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Utifrån identifierade behov kan även specifika projekt genomföras.

Utbildningskommittén, UK, ansvarar för förbundets utbildningar gällande instruktörer och säkerhet. UK består idag av sju aktiva medlemmar och en handläggare som är anställd på Klätterförbundets kansli som tillsammans arbetar med att:

  • Utvärdera, föreslå och revidera innehåll, normer och handledningar för utbildningar, kurser och examinationer
  • Utveckla utbildningar så att fler ges möjlighet att nå den höga kvalitet som krävs för att bli tränare, tävlingsfunktionär eller instruktör
  • Bistå klubbar och förbundet med kompetens, råd och information angående kurser, utbildningar och examinationer
  • Säkerställa att förbundets instruktörsutbildningar är UIAA-certifierade
  • Förtydliga uppdrag, krav och roller för examinatorer till Gruppen för instruktörskompetens och examinationer (GIKE)

I ett skede där Svenska Klätterförbundet både satsar på och beviljats viktiga projekt för att utveckla utbildningarna söker vi nu en ordförande som vill leda kommitteen. Arbetet med att leda kommittéer i Svenska Klätterförbundet är ett ideellt uppdrag, och för att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt stödjer förbundet kompetens- samt ledarutveckling bland kommittéernas ordförande och övriga representanter.

Som ordförande för kommitteen får du därmed möjlighet till en utvecklande roll som ger dig ledarerfarenhet, kompetensutveckling och möjlighet för nya nätverk och kontakter inom klättersverige och annan utbildningsverksamhet.

Vi önskar att du är väl insatt i Klätterförbundets utbildningar och examinationer, har erfarenhet av ideellt arbete och insikt i vad det innebär, ha förmåga att hitta lösningar i frågor där många viljor drar åt olika håll och att du står bakom vår övertygelse att ökad kunskap ger bättre säkerhet och roligare upplevelser. Framförallt behöver du vilja vara med och leda utvecklingen av förbundets utbildningsverksamhet i en spännande tid av klättringens utveckling. Då Svenska Klätterförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i arbetsgrupper, styrelser och kommittéer ser vi gärna kvinnliga sökande till rollen.

Vill du veta mer eller är intresserad av rollen som Ordförande för UK? Maila utbildning@klatterforbundet.se

För mer information om rollen för Klätterförbundets kommittéer och uppdraget som ordförande läs här: https://bergsport.se/wp-content/uploads/2018/12/Arbetsordning-2018.pdf

Övriga lediga uppdrag i förbundet

Ordförande Tränarkommittén
Ordförande Accesskommittén

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp