Säker klättring i coronatider

Sedan mars månad är inget som vanligt längre. Vi ska hålla avstånd från varandra, tvätta händerna så ofta vi kan, undvika kollektivtrafik och inte umgås med människor utanför det egna hushållet. Coronaviruset verkar ju tyvärr vara här för att stanna ett tag till, men hur påverkar det oss klättrare? Vad behöver vi tänka på, och vad gör viruset egentligen? Läkaren Johan Holmgren i Medicinska kommittén förklarar.

Bergsport artikel. Text Johan Holmgren, Göteborgs Klätterklubb, specialist i allmänmedicin, Senior Consultant i Klätterförbundets medicinska Kommittén. Texten är granskad av medicinska kommittén.

Allas ansvar
Vi har alla ett ansvar att förhindra smittspridning. Använd ditt sunda förnuft. Försök undvik dra på dig detta virus. Du kan fortsätta klättra med iakttagande av nedanstående råd, delvis byggt på Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Stanna hemma
Stanna hemma om du är det minsta förkyld och stanna hemma minst en vecka efter debut av förkylningssymptom, och till och med två dygn eller längre efter att du känner dig bra. Snabbtest PCR har endast funnits tillgängligt för de som lagts in på sjukhus. Antikroppstest för allmänheten börjar bli tillgängliga men möjligheten till testning beror var du befinner dig i Sverige.

Tvätta händerna
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder alternativt sprita händerna. Undvik fingrar i ansikte, mun, ögon. Undvik folksamlingar.

Håll avstånd på väg
Tänk social distansering till och från klättringen. Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel till klättringen. Undvik onödiga klätterresor. Allra helst ta dig fram till klättringen på egen hand om möjligt med cykel, till fots eller spring.

Håll avstånd på plats
Social distansering gäller även vid klättringen. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus, helst två meter till andra vid klätterklippor, inomhusklättring och gym. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum. Dela inte utrustning med utomstående. Vid klättring inomhus kan teoretiskt sett en smittad klättrare vid hosta rakt ut i luften smitta en hög andel av klättrare om många samlats på relativt liten yta. Även utomhus kan detta ske under vissa förhållanden, tex två meters avståndregeln är satt utifrån vindstilla förhållanden. Rådet att hålla avstånd gäller även om du klättrar med klienter.

Skada dig inte
Undvik även att skada dig. Detta då sjukvården är väldigt ansträngd som det är redan och med tusentals inställda planerade operationer.

Handsprit och bajspåsar
Ha med dig handsprit när du klättrar då du kan sprita av händer inför och efter klättringen, och inför måltid, kan då även vara av värde att sprita av kring munnen. Det är osäkert om din urin eller avföring innehåller virus, därför är det bra att gå iväg på betryggande avstånd från klättringen och utföra sina behov. Bajspåsar kan vara bra att ha med!
Tillhör du någon riskgrupp eller är äldre än 70 år gäller ytterligare begränsning och social distansering.

Vad är Covid-19

Kan leva flera dagar
Virus kan överleva upp till flera dagar och ibland veckor på olika ytor. Sedan tidigare vet man att solljus kan sterilisera infekterade vattenflaskor. Sannolikt minskar solljuset även detta virus överlevnad på ytor vilket är positivt vad gäller risken för smittspridning utomhus.

Många symptom
Symtom på Covid-19 kan vara till exempel hosta, snuva, halsont, feber, huvudvärk, värk i kroppen, diarré, lunginflammation, andningsbesvär. Sjukdomsförloppet kan vara så att symtom varar i veckor och månader.
Alla organ
Symtom kan uppstå från blodproppar som bildas och är mycket vanligt förekommande hos svårt sjuka. Alla organ kan drabbas. Kan även påverka hjärnan med förvirringssymtom och minnesstörning. Organpåverkan kan ge kvarstående problem.

Läkemedelsstudier
Det görs studier på läkemedelsbehandling. Botande behandling finns ej i dagsläget men studier görs som visar att en del mediciner kanske kan förkorta förloppet. Hos svårt sjuka har läkemedelet Remdesivir visat sig förkorta sjukdomstiden. Läkemedlet Dexametason, som även används vid sjukdom framkallad av hög höjd, minskat dödligheten. Dexametason, som används vid sjukdom framkallad av hög höjd, har visat sig minska dödligheten vid svår Covid-19. Idag vet vi inte om andra läkemedel som används vid sjukdom på hög höjd fungerar vid svår Covid-19, tex blodkärlsvidgaren Adalat och karbanhydrashämmaren och andningsstimulerande Diamox.

Proppförebyggande
Fragmin som proppförebyggande ges på sjukhus. Samma gäller Ozoninfusionsterapi liksom vätgasinhalation, NO-inhalation, tryckkammarbehandling, vitamin C, vitamin D, Zink och så vidare.

Vaccin under utveckling
Vaccin är under utveckling. Kanske Desmoteplas kan fungera mot blodproppar vid Covid-19. Även APNO1, som kortfattat verkar genom att kroppen tillförs extra doser av en molekyl, ACE2, som redan finns i den mänskliga kroppen och som coronaviruset fäster vid för att kunna ta sig in i kroppen. Genom att injicera ACE2 i den mänskliga kroppen hoppas forskarna att man ska kunna lura viruset.

Orsakas av SARS-CoV-2
Covid-19 (Coronavirus disease 2019) orsakas av SARS-CoV-2 med misstänkt ursprung från fladdermöss och ingår i gruppen coronavirus. Virus ur denna grupp kan förutom att ge förkylningar även orsaka sjukdomarna MERS och SARS.

Började i Kina
Sjukdomen påvisades första gången under utbrottet i Wuhan, Kina, i december 2019 och kom till WHO:s kännedom den 31 december, 2019. Att ett nytt coronavirus var sjukdomsorsak bekräftades av WHO den 12 januari 2020. Första sjukdomsfallet kom till Sverige den 24 januari 2020.

Snabb spridning
Den snabba, globala spridningen ledde till pandemi som deklarerades den 13 mars 2020 av WHO. Dödligheten är klart högre än en influensapandemi. Denna låg enligt artikel i Lancet den 16 mars 2020 på 3–7 procent. Enligt WHO senare på 1–2 procent. Detta har dock varierat mycket i olika mätningar. I Sydkorea som testat många låg den på 0,77 procent av bekräftat smittade. I Sverige låg nivån den 15 maj 2020 på 12,3 procent av bekräftat smittade.

85 procent lindrig infektion
Cirka 85 procent har ansetts få lindrig infektion, cirka 15 procent svårare infektion varav cirka en tredjedel har IVA- vårdats. Flera studier på senare tid visar en dödlighet på 0,75 procent, vilket är en betydligt högre siffra än säsongsinfluensan.

Smittar via saliv
Smittspridning sker i första hand genom saliv, direktöverföring eller i form av små droppar som bildas vid hosta, och sannolikt sprids även smitta genom att aerosol med virus bildas av att smittade äter, pratar, skrattar och så vidare. Detta med tanke på beskrivningar av hur människor smittats och uttalanden från expertis på området i Asien.

Via luftvägarna in i celler
SARS-CoV-2 anses inte smitta genom hel hud. Det binder istället till ACE2 receptorer i ögon, mun, näsa och neråt luftvägsträdet, tar sig in i celler (som omvandlas till virusfabriker). Viruset kan göra att bland annat de allra minsta delarna i mötet mellan luftvägsträdet från naturen in i kroppen och blodkärlsträdet ursprunget från våra hjärtan, där gasutbytet sker, drabbas.

Sämre syresättning
Olika tillstånd som till exempel hyperinflammation i blodkärlen, interstitiellt ödem mellan lungblåsorna och omgivande kapillärer, blodproppsbildning och ARDS-utveckling (Acute Respiratory Distress Syndrom – akut inflammatoriskt tillstånd med respiratiorisk svikt. Reds anm.) med allt sämre syresättning som följd kan uppstå.

Ansiktsmask
FHM ger inga allmänna råd kring ansiktsmask men flera organisationer som WHO och UIAA rekommenderar att användandet. En metastudie som publiceras i The Lancet fastslår att munskydd, tight sittande ögonskydd och minst en meters avstånd minskar risken att smittas av coronaviruset i vissa situationer. Ansiktsmask klass ffp3 ger bäst skydd av de i normalt sett lägre prisklasser som funnits, och kostar normalt cirka 60 kronor styck. P100 filtret fungerar också lika bra.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp