Bergsportpriset kriterier

Foto: Pontus Leitzler

Foto: Pontus Leitzler

Bergsportpriset – Svenska klätterförbundets årliga pris.  Varje år delar Svenska Klätterförbundet ut pris till  klubbar eller enskilda klubbmedlemmar som genom sitt arbete eller prestationer utmärkt sig som ett föredöme och inspiration för bergsport i Sverige.

De första utmärkelserna, Årets klubb 2011 och Årets arrangör 2011 delades ut på förbundsmötet 2012 i Göteborg.

Vinnare av Bergsportpriset hittar du här.

Kriterier

  • Nomineringar kan ske av anslutna klubbar eller enskilda klubbmedlemmar.
  • Nomineringen ska innehålla vilken utmärkelse det gäller och namn på föreslagen utmärkelsemottagare, samt motivering till nomineringen.
  • Juryn tar ställning och beslut utifrån egna förslag och de nomineringar som inkommit.
  • Juryn ska presentera sitt beslut för styrelsen senast 15/2 utdelningsåret.

Information om vilka som ingår i juryn hittar du på kontaktsidan.

Kategorier

Årets klubb

Utses till en klubb som utvecklats starkt och som bedrivit en verksamhet som på något sätt gett ett avtryck. En klubb som kan vara ett föredöme och en inspiration för andra klubbar i landet.

Årets arrangör

Till årets arrangör kan utnämnas klubb, kommitté eller nätverk av medlemmar som på ett lyckat och inspirerande sätt har genomfört ett eller flera arrangemang (t ex träff, läger, utbildning, seminarier eller tävling/-ar) som haft en regional eller nationell bredd och därmed nått en vidare krets av medlemmar.

Årets inspiratör

Utmärkelsen kan tilldelas en medlem (t ex tränare, ledare, funktionär, instruktör, nytursmakare) som på ett exceptionellt sätt, med fokus på andra, bidragit till utvecklingen av svensk klättring och är ett föredöme och inspiration för andra verksamma inom svensk bergsport.

Årets klättrare/skidalpinist

Till årets klättrare kan utnämnas den medlem som under året utmärkt sig genom en eller flera exceptionella prestationer eller bragder inom en eller flera klätterdiscipliner, både inom och utom tävlan.

Årets lyft

Årets lyft är ett stipendium och tilldelas den som under kalenderåret (dvs det år som prestationen/-erna ägt rum) fyller högst 19 år och som utvecklats mycket och har framtida potential utifrån den aktives egna förutsättningar.
Stipendiet består av 5 000:- och ska användas till något som förstärker utvecklingen av stipendiaten.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket