Förbundsmötet

Förbundsmötet är Svenska Klätterförbundets högsta beslutande organ. Förbundsmötet arrangeras vartannat år (jämna årtal) och där samlas landets klätterklubbar för att fatta beslut om Svenska Klätterförbundets verksamhet de kommande åren. Inför förbundsmötena läggs handlingarna ut på Dokumentsidan. När förbundsmötet är över så läggs protokollet från mötet ut på Protokollsidan.

Foto: Jonas Paulsson

Foto: Jonas Paulsson

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket