Historia

Pallin_Fux_ny

Foto: Privat

Allmänt brukar man säga att förstabestigningen av Mont Blanc 1786 markerar starten för klättring som en renodlad fritidssysselsättning. Klättring i Sverige kan sägas ha inletts med förstabestigningen av Kebnekaise 1883. Det var fransmannen Charles Rabot som var först uppe på Sveriges högsta berg. Under de första decennierna förekom klättring i Sverige i stort sett endast i fjällen. Under 1930-talet började man klättra på mindre klippor, så kallade övningsklippor, för att träna sig inför klättringen i fjällen och i Alperna. Det var på Häggstaberget i Botkyrka (Stockholm) som pionjärerna övade till en början. Under 1960-talet ökade aktiviteten och klättrarna hade då en alpin sektion i Svenska Fjällklubben. Sektionen växte och blev så stor att klättrarna bildade ett eget förbund 1973, med sex klubbar och 356 medlemmar (Umeå, Stockholm, Örebro, Tunaberg, Göteborg och Skåne). 1974 döptes förbundet till Svenska klätterförbundet.

Foto: Sascha Karilampi

Foto: Sascha Karilampi

Senare
I slutet av 1980-talet byggdes de första inomhusväggarna i Sverige och 1989 hade SKF sin första SM-tävling. 1995 blev SKF anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) (första ansökan gjordes redan 1976!).
Under 1990-talet ökade intresset för klättring både i media och som fritidsintresse och träningsform, mycket tack vare att klättringen blev mer lättillgänglig via klätterväggarna inomhus.

Nutid
SKF har 2018 cirka 85 medlemsklubbar och det totala antalet individuella medlemmar i klubbarna är drygt 13 000. Antalet klättrare i Sverige uppskattas dock till långt fler, bland annat finns ett växande antal kommersiella klätterhallar som lockar allt fler utövare.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket