Idéprogram

skf-program1.10.key

Idéprogrammet är det första steget i ett mångårigt arbete med att förbättra förbundets strategiska planering och uppföljning och att styra utvecklingen av svensk klättring under de närmaste tio åren.

Arbetet startade i mitten av 2009 då förbundsstyrelsen initierade ett förändringsprojekt i syfte att uppdatera förbundets dåvarande huvudmål. Projektet valde efter utvärdering av flera alternativ en modell baserad på SISUs målstegen. Modellen tydliggör varför och för vem vi finns till, vart vi siktar, vad vi skall fokusera på samt vad vi skall uppnå och hur.

Förbundsstyrelsen och förbundets kommittéordförande arbetade på ordförande-konferensen i oktober 2009 fram ett första förslag på idéprogram med verksamhetsidé, värdegrund och vision enligt målstegen-modellen. Förslaget gick ut på remiss till alla förbundets klubbar i december 2009. Efter att ha gått igenom klubbarnas remissvar, gjorde projektet ett antal förbättringar och presenterade ett uppdaterat förslag som skickades ut till alla klubbar för att motioneras kring till förbundsmötet. Förbundsmötet antog enhälligt förslaget i april 2010.

Målstegen definierar sju steg för strategisk planering och uppföljning: verksamhetsidé, värdegrund, vision, verksamhetsområden, mål, strategi och handlingsplan. De sju stegen i modellen hänger intimt samman – de första stegen formar och styr de som följer. De senare stegen ska uppfylla och infria det som anges i de övre.

Under verksamhetsperioden 2010–2012 skall målstegen-modellen börja tillämpas i förbundets kommittéer och mål, strategier och handlingsplan sättas i enlighet med idéprogrammet. Med en väl förankrad verksamhetsidé, värdegrund och vision kan vi fokusera på framtiden och hur vi tillsammans skall lyfta svensk klättring till nästa nivå.

pdf Svenska Klätterförbundets idéprogram

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket