Våra kommittéer

Klätterförbundets kommittéerna spelar en viktig roll för att utreda, föreslå och genomföra aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden. Kommittéerna har därmed en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Vid behov kan kommittéer representera förbundet nationellt och internationellt.

Arbetet med att leda kommittéerna är ideellt förtroendeuppdrag. För att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt ska förbundet stödja kompetensutveckling samt ledarutveckling bland kommittéernas ordförande och övriga representanter.  Vill du bidra med ditt engagemang i någon av våra kommittéer? Skicka in en intresseanmälan till kansliet@klatterforbundet.se.

Följande kommittéer med specialkompetens finns i Klätterförbundet.

logotyp_A_access

Accesskommittén

Kommitténs uppdrag är att stödja och utveckla accessarbetet genom att:

 • Samla erfarenheter och kunskap om accessarbete
 • Stötta och ge råd till klubbar och förbundet i frågor om access och accessarbete
 • Ge råd för fördelning av bidrag för accessarbete
 • Uppdatera och sprida aktuell information och access och accessarbete

logotyp_A_alpin

Alpina kommittén

Kommitténs uppdrag är att stödja utveckling och genomförande av svensk alpin klättring genom att:

Sprida relevant information angående alpin- och expeditionsklättring

Stötta och ge råd till klubbar och förbundet om:

 • Stil och etik inom alpin klättring
 • Föreläsare inom alpin klättring
 • Utmärkelser inom alpin klättring
 • Fördelning av bidrag för alpin klättring
 • Utbildningar inom alpin klättring

logotyp_A_anlaggning

Anläggningskommittén

Kommitténs uppdrag är att stödja förbundets arbete med tillgång till säkerhetsinformation och säkerhetsrekommendationer för klättring inomhus och utveckling av säkerhetsinformation och säkerhetsrekommendationer för klätteranläggningar genom att:

Stötta och ge råd till klubbar och förbundet vad gäller:

 • Byggande av klätteranläggningar
 • Att söka bidrag för att bygga klätteranläggning
 • Kontakt med producenter av klätterväggar
 • Kontakt med kommuner rörande klätterväggar
 • Samverkan med andra aktörer inom klättring
 • Revidera och föreslå nya riktlinjer och information kring frågor om klätteranläggningar

 

logotyp_A_medicin

Medicinska kommittén

Kommitténs uppdrag är att ansvara för kompetens och expertis i förbundets medicinska arbete genom att:

 • Samordna en kunskapsbank samt ge råd inom klätterskador, skadeförebyggande insatser och höghöjdsmedicin
 • Kontinuerligt utöka förbundets Skadehjälpsnätverk 
 • Utvärdera, revidera och föreslå normer för förbundets första hjälpen utbildning

 

logotyp_A_sakerhet

Säkerhetskommittén

Kommitténs uppdrag är att främja ökad kunskap för risk- och ansvarstänkande bland klättrare genom att:

 • Hålla sig uppdaterade över klätterolyckor i Sverige
 • Administrera och utveckla förbundets incidentrapportering
 • Utreda och analysera incidenter för att dra lärdomar till olycksförebyggande arbete
 • Utarbeta säkerhetsrekommendationer för klättring
 • Ge råd och sprida säkerhetsinformation om klättring

 

logotyp_A_tavling

Tävlingskommittén

Kommitténs uppdrag är att förbundets tävlingsverksamhet håller en hög nivå genom att:

 • Tillsammans med klubbar och arrangörer och utifrån IFSC´s kalender planera kommande års tävlingsverksamhet
 • Ha god kännedom om IFSC´s regler
 • Utvärdera, föreslå, bredda, utveckla och revidera former, regler och tävlingsguider för tävling
 • Bistå klubbar och förbundet med kompetens, råd och information angående tävlingar

logotyp_A_utbildning

Utbildningskommittén

Kommitténs uppdrag är att förbundets utbildningar och examinationer inom framför allt träning, tävling och instruktörskap håller hög kvalitet genom att:

 • Utvärdera, föreslå och revidera innehåll, normer och handledningar för utbildningar, kurser och examinationer
 • Utveckla utbildningar så att fler ges möjlighet att nå den höga kvalitet som krävs för att bli tränare, tävlingsfunktionär eller instruktör
 • Bistå klubbar och förbundet med kompetens, råd och information angående kurser, utbildningar och examinationer
 • Säkerställa att förbundets instruktörsutbildningar är UIAA-certifierade
 • Förtydliga uppdrag, krav och roller för examinatorer till Gruppen för instruktörskurser och examinationer (Gike)

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket