Organisation

Svenska klätterförbundets organisation är uppbyggd på följande sätt:

  • Klubbarnas förbundsrepresentanter väljer vartannat år (jämna år) en styrelse i samband med förbundsmötet
  • Styrelsen har i uppdrag att företräda förbundet och har det yttersta ansvaret för verksamheten mellan förbundsmötena.
  • SKF’s generalsekreterare ansvarar för kansliet och verksamheten enligt delegation från styrelsen.
  • Kommittéer med specialkompetens finns inom följande områden: Access, Alpin klättring, Anläggning, Medicin, Säkerhet, Tävling, Träning och Utbildning. Förutom kommittéerna finns landslag för sportklättring och skidalpinism.
  • Verksamheten för medlemmarna bedrivs främst i de lokala klätterklubbarna.

Du kan läsa mer om styrelsen och kommittéerna under respektive rubrik.

Svenska Klätterförbundet nationellt och internationellt

Här följer en lista över de nationella och internationella förbund som Svenska Klätterförbundet är medlem av. Svenska Klätterförbundet är en del av både idrotts- och friluftsrörelsen i Sverige. Internationellt är våra medlemskap i huvudsak baserade på de olika discipliner inom tävlingsverksamhet.

Riksidrottsforbundet

I Sverige är Svenska Klätterförbundet en del av Riksidrottsförbundet (RF), som administrerar svensk idrott. Inom RF benämns SKF som ett specialidrottsförbund (SF) och som sådant erhåller vi bland annat statliga bidrag för att utveckla vår verksamhet. Vi får ett grundläggande organisationsbidrag och vi får dessutom pengar för att utveckla barn- och ungdomsidrott genom det så kallade Idrottslyftet. RF har sin stämma vartannat år (ojämna år), de år man inte har sin beslutande stämma så hålls ett så kallat Riksidrottsforum.

svenskt_friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är friluftslivets motsvarighet till Riksidrottsförbundet i Sverige kan man säga. Svenskt Friluftsliv arbetar för att stärka allemansrätten och att påvisa frilutftslivets goda effekt på folkhälsan. Svenskt Friluftsliv bedriver politisk lobbyverksamhet för att stärka friluftslivets roll i Sverige. Från Svenskt Friluftsliv har SKF möjlighet att söka verksamhetsbidrag för olika typer av projekt.

sok

SKF är en så kallad “erkänd medlem”, eller “recognised member” som det heter på engelska, av Sveriges Olympiska Kommitté. Klättring är än så länge ingen olympisk gren och därför kan vi inte vara en fullvärdig medlem av SOK. Att vara “erkänd medlem” innebär att vi får delta på SOK:s årsmöten, vi kan inkomma med förslag och vi får ta del av protokoll med mera från SOK:s möten.

uiaa-logo

Svenska Klätterförbundet är medlemmar av Internationella Alpinistunionen, UIAA. UIAA administrerar internationella tävlingar i isklättring. Men de är inte bara ett tävlingsförbund. UIAA administrerar också klättring som friluftsliv internationellt, där man bland annat jobbar med access- och säkerhetsfrågor.

ifsc-logo-curves

SKF är också medlemmar av Internationella Sportklätterförbundet, IFSC. Begreppet “sportklätterförbund” kan verka lite missvisande, IFSC adminsitrerar inte så kallad sportklättring utomhus på klippa utan IFSC är ett renodlat tävlingsförbund som adminsitrerar internationella tävlingar i sportklättring inom de tre disciplinerna bouldering, lead och speed.

logo_ismf

Slutligen är Svenska Klätterförbundet medlemmar av Internationella Skidalpinistförbundet, ISMF. Precis som IFSC (se ovan) så är ISMF ett renodlat tävlingsförbund som administrerar tävlingar i skidalpinism inom grenarna sprint, vertikal, lag och stafett.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket