Stadgar

Ändamålspragrafen för Svenska Klätterförbundet ser ut så här:
1 § Ändamål
  • Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt administrera klättring och högfjällssport i Sverige.
  • SKF skall företräda svensk klättring i Sverige och i utlandet och verka för att klättringen blir tillgänglig för alla.

Stadgarna i sin helhet:
pdfSKF Stadgar 2020

Foto: Maria Pernemalm

Foto: Maria Pernemalm

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp