Vad vi står för

Foto: Nils Bäckman

Foto: Nils Bäckman

Svenska Klätterförbundet har tagit fram ett antal riktlinjer som visar var vi som klättersamfund står i frågor som vi anser vara av stor vikt för vår verksamhet. Våra riktlinjer stödjer sig i många fall på de riktlinjer som har antagits av de organisationer – såväl nationella som internationella – som vi är medlemmar i.

De styrdokument och policys som vi arbetar utifrån idag är:

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp