Bultpolicy

Svenska klätterförbundets nationella bultpolicy

Antagen 2009

Svenska Klätterförbundets bultpolicy

Foto: Sascha Karilampi

Svenska Klätterförbundet har tagit fram en policy som ska hjälpa klubbar och enskilda klättrare med vad man bör tänka på när nya klippor ska etableras eller gamla leder renoveras.
Syftet med den nationella bultpolicyn är att ge riktlinjer till förstabestigare och lokalklubbar för när borrbultar kan placeras.

  • Borrbultar ska endast placeras där naturliga säkringsmöjligheter saknas.
  • Antalet fasta säkringar ska inte ändras på befintliga leder.
  • En mer liberal/restriktiv bultpolicy kan praktiseras i områden som lokalklubben definierat. I områden av nationellt intresse beslutas detta på förbundsnivå i samråd med lokalklubben. Karaktären på nya leder sätts av förstabestigaren.

Vid borrbultning är bultaren ansvarig för att överväganden gjorts utifrån:

  • Vad som är tillåtet enligt svensk lag.
  • Eventuella restriktioner sett ur naturvärde, kulturvärde eller historiskt värde.
  • Att bultningen sker enligt rådande bultpolicy.

Alla klättrare manas att ta ansvar och förvalta de svenska klipporna med Svenska Klätterförbundets bultpolicy, miljöpolicy, Tyroldeklarationen och UIAA Mountain Ethics Declaration som plattform.

Mer  information

Förtydligande av  nationell bultpolicy, antagen 2014-11-06.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket