GDPR

Övergripande

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

GDPR kommer att påverka idrotten, såväl förbund som föreningar. Riksidrottsförbundet (RF) har det övergripande ansvaret för att förstå och tolka hur GDPR påverkar oss inom idrotten. RF har därför tagit fram en gemensam uppförandekod (uppförandekod är i detta sammanhang en juridisk term) för hur vi inom idrotten ska hantera personuppgifter utifrån att stärka individens rättigheter kring sina uppgifter, men även för att vi som organisationer ska leva upp till GDPR. RF har även tagit fram instruktioner och mallar som underlättar för såväl föreningar som förbund att följa GDPR.

Stöd till Klätterförbundets medlemmar

Klätterförbundet lutar sig på Riksidrottsförbundets arbete med GDPR. För att påbörja och hitta struktur i ert arbete med GDPR finns en checklista framtagen av RF.  Samtliga mallar och instruktioner som omnämns i checklistan återfinns här.

Checklista för styrelser
Behandling av personuppgifter, uppförandekod idrottsrörelsen

Mer information och stöd

Webbutbildningar i GDPR för föreningar. Läs mer och anmäler er här.

Riksidrottsförbundets sida för information och stöd i personuppgiftshantering.

På denna sida hittar ni samtliga mallar och instuktioner RF tagit fram.

Svar på vanliga frågor om GDPR.

Information om GDPR i relation till IdrottOnline.

För frågor om dataskydd kontakta dataskydd@rf.se

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket