Klätterförbundets vision 2025

Klätterförbundets förbundsmöte 2020 antog följande vision 2025
för Klätterförbundet:

Alla har möjlighet att klättra på det sätt de önskar.

Du som klättrare har bästa möjliga kunskap när du behöver den.

Verksamheten fokuserar på klättrarens behov

Förbundsmötet antog även ett medlemslöfte formulerat som ett önskvärt läge för år 2025. Löftet lyder:

Ett medlemskap i en klätterklubb innebär att du som klättrare 

Får en värdeökning genom ditt medlemskap

Lätt kan bidra och engagera dig

Är en del av hela världens klättercommunity

Bakgrund till Svenska Klätterförbundets vision 2025

Klätterförbundet har begränsade resurser. Detta omöjliggör att förbundet kan syssla med allt i Klättersverige. Och även om förbundet var bättre rustat är det inte säkert att förbundet trots detta borde göra allt. För klättringens bästa är det sannolikt så att det behövs flera aktörer som tillsammans samverkar för klättringens bästa och för klättringens utveckling: Det behövs kommersiella aktörer för klätteranläggningar och
skidanläggningar. Det behövs kommersiella sponsorer för landslagen och för accessarbetet. Det behövs kommersiella aktörer för att erbjuda utbildningar. Det behövs offentliga aktörer för anläggningar och för bidrag. Det behövs externa ideella organisationer som förbundet kan samverka med i samtliga frågor förbundet verkar i. Det behövs starka klubbar som kan utveckla all klättring lokalt. Och slutligen, det behövs klättrare, över allt i hela samhället.

I detta landskap har styrelsen processat sig fram till att Klätterförbundet för
närvarande har två huvudsyften:

  • att Klätterförbundet ska vara kunskapsauktoriteten inom klättringen i Sverige,
  • att förbundets syfte är att arbeta för att möjliggöra all typ av klättring.
  • Dessutom ska detta alltid ske med den enskilde klättraren i fokus.

Kunskapsauktoriteten

Klätterförbundet har idag uppdraget från UIAA att säkerställa att samtliga
klätterutbildningar i Sverige följer det internationella normsystem som UIAA vakar över. Det är förbundet som har denna delegation i Sverige. Ingen annan. Och ingen annan kan få den så länge Klätterförbundet klarar av att leverera i detta uppdrag. Uppdraget bygger med andra ord på det förtroende Klätterförbundet har, från UIAA och från de andra aktörerna i Sverige. För att detta förtroende ska finnas kvar och utvecklas måste Klätterförbundet hålla den högsta kvalitet i allt förbundet gör inom detta område.

Men kunskapsauktoriteten gäller inte endast utbildningarna och dess innehåll. Klätterförbundet ska vara den organisation som försvarar klättringens intressen när det offentliga eller markägare försöker hindra klättringen utomhus genom tex inskränkningar i allemansrätten. Klätterförbundet ska ligga i framkant när det gäller kunskap om vad en person behöver träna på för att bli världsbäst i skimo eller sportklättring. För att ge några ytterligare exempel på förbundets uppdrag som kunskapsauktoritet.

Möjliggöra

För att kunna klättra behövs det ställen att klättra på. Det behövs anläggningar för att träna och tävla, främst för sportklättring och skimo, men på sikt även för is. Och det behövs tillgänglighet till sten, block, klippa och berg.

Denna tillgänglighet behövs över hela landet, både på landsbygden och i mindre städer såväl som i storstadsområdena. Det finns naturliga variationer i Sveriges geografi, olika starka ekonomiska incitament för de konstruerade anläggningarna, samt över 80000 icke organiserade klättrare, och det är därför som förbundet är den enda aktör som kan ta ett nationellt helhetsgrepp över anläggnings- och accessfrågan.

Vidare behöver klubbarna stöd av ett förbund i utvecklandet av sin verksamhet. Det är klubbarna som ser till så barn och unga kan få träna och tävla och som möjliggör för vuxna att fortsätta utveckla sin klättringspassion. Men klubbarna behöver stöd i detta möjliggörande av förbundet: med kunskap men också genom att ge klubbarna tillgång
till RFs stödsystem.

Klättringen är en öppen och tillgänglig aktivitet. Men det både kan och måste bli bättre. Klättringen måste öppna upp paraverksamhet för fler personer med funktionsvariationer. Verksamheten behöver bli mer jämställd tex på förtroendeposter i förbundet. Dessutom måste människors bakgrund och socioekonomiska förutsättningar spela en mindre roll i framtiden för möjligheten att klättra, i jämförelse med hur det ser
ut i dag.

Slutligen, det är förbundet som har uppdraget av RFs att möjliggöra för de individer som vill göra en elitsatsning.

Klättraren

Styrelsen tror att det är genom att sätta klättraren i fokus som denna vision kan uppnås. Förbundets verksamhet ska alltid utgå ifrån och svara på den enskilde klättrarens behov. Det gäller utbildningsverksamheten, accessarbetet, i anläggningsfrågorna samt i elitverksamheten. Förbundet kommer att behöva kroka arm med klubbarna då förbundet och klubbarna har olika roller i detta arbete men samma mål.


Antagen på Klätterförbundets förbundsmöte 2020-04-25

Observera att ”klättring” i förbundets terminologi syftar till all vertikal verksamhet, oavsett om det sitter skor eller skidor under fötterna.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket