Miljöpolicy

Svenska klätterförbundets miljöpolicy

Antagen 2001

Jonas_Wiklund_Blondino

Foto: Jonas Wiklund

Alla friluftsaktiviteter innebär mer eller mindre påverkan på naturen. Denna påverkan skall minimeras. Klättring är en del av svenskt friluftsliv och påverkar i viss mån naturen. Svenska Klätterförbundet vill med denna miljöpolicy formulera riktlinjer så att strävan är att svensk klättring bedrivs med minsta möjliga skada på naturmiljön samt i samförstånd med naturvården.

  • Svenska klätterförbundet skall verka för att klättring bedrivs på ett sådant sätt att den medför minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Svenska klätterförbundet skall verka för att klättrare tar sitt Allemansrättsliga ansvar.
  • Svenska klätterförbundet skall verka för att reservatsregler respekteras och särskilda bestämmelser i samband därmed efterlevs.
  • Svenska klätterförbundet skall verka för att en öppen dialog rörande miljö- och naturvårdsfrågor förs gentemot myndigheter, markägare och andra berörda parter.
  • Svenska klätterförbundet skall långsiktigt verka för att informera och utbilda sina medlemmar i frågor som är av betydelse för klättringens fortlevnad.
  • Svenska klätterförbundet har som målsättning att samtliga förbundsanslutna klättrare i Sverige skall vara medvetna om och respektera den miljöpolicy som Klätterförbundet antagit.

Se även:

Svenska klätterförbundets nationella bultpolicy
pdf Tyroldeklarationen
pdf UIAA Mountain Ethics Declaration (svenska)

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp