Strategisk plan 2025

Klätterförbundets vision pekar ut Klätterförbundet som kunskapsauktoriteten och möjliggöraren med den enskilde klättraren i fokus.

Klätterförbundets strategiska plan 2025 pekar ut fyra ”önskvärda lägen” det vill säga dit förbundet ska sträva mot att vara 2025.

• Accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
• Utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare.
• Elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen.
• Anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar.

Förbundsstyrelsen har gett generalsekreteraren i uppdrag att utifrån strategin upprätta en handlingsplan för att de önskvärda lägena ska kunna förverkligas 2025.


Antagen på Klätterförbundets förbundsmöte 2020-04-25

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp