Strategisk plan

Strategisk plan för Svenska Klätterförbundet 2018-2019

Genom fysiska och mentala utmaningar, möjlighet till sociala sammanhang samt att lära sig hantera risker och ta ansvar är klättring en unik möjlighet för personlig utveckling. Svenska Klätterförbundet representerar och utvecklar klättring i både svensk idrottsrörelse och friluftsliv. Inom begreppet klättring ryms en pluralism av aktiviteter med allt från klipp- och sportklättring till skidalpinism. Denna mångfald gör att parallella värden driver och utvecklar klättringen.

Å ena sidan finns en bredd av aktivt idrottande från ung till gammal, träning och personlig utveckling samt elitsatsande atleter med tillhörande prestationer och resultat. En stor del av denna verksamhet sker inom sportklättring och skidalpinism. Å andra sidan finns ett friluftsliv med en bredd av både spontanutövande och organiserade träffar. En aktiv utbildningsverksamhet för lärande och utveckling hos var och en som klättrar.

Kompetent expertis för att utveckla, och sprida kunskap och erfarenheter om etik och värderingar, säkerhet, instruktörskap och alpin klättring. Det står var och en som klättrar fritt att engagera sig samt söka utveckling inom endera eller båda av dessa värden. Just därför är klättring idag en av de snabbast växande ungdomsaktiviteterna för både flickor och pojkar.

För att stödja all klättring för alla kommer Klätterförbundet under perioden 2018-2019 inrikta sig på att

 1. Satsa på klubbarna
  Förbundets klubbar möjliggör livslångt utövande av klättring. Verksamhet, projekt och resurser ska i första hand utformas så att klubbar är de som organiserar och genomför. Det ska vara lätt att söka bidrag, kompetens och stöd från förbundet för att utvecklas. Genom att satsa på klubbarnas utveckling kan fler engageras för att klättra i förening, mer resurser komma klättringen till godo och en mångfald av idéer för att utveckla klättring bli verklighet.
 2. Prioritera klubbarnas behov
  Utifrån de behov och önskemål som finns hos förbundets klubbar prioriteras löpande verksamhet, projekt samt stöd för att:

  1. Arbeta med access för att värna möjligheten att utöva klättring idag och framtiden
  2. Utbilda instruktörer och tränare till ledare som kan sprida kunskap och värderingar om klättring
  3. Öka kunskap om att utöva, träna och tävla klättring så att klättraren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.
  4. Bygga klätteranläggningar som möjliggör att inkludera fler i klättring
 3. Utveckla genom kommittéer
  Förbundets kommittéer är en unik möjlighet för att utveckla förbundets olika
  verksamhetsområden. De kan utreda, föreslå och genomföra verksamhet. Kommittéerna har därmed en viktig rådgivande funktion för att utveckla kompetens och sprida erfarenhet till alla klättrare och klubbar. Utifrån identifierade behov kan även specifika projekt genomföras. Arbetet med att leda kommittéerna är ideellt förtroendeuppdrag. För att detta uppdrag ska lyckas på bästa sätt ska förbundet stödja kompetensutveckling samt ledarutveckling bland kommittéernas ordföranden och övriga representanter.
 4. Stå för värderingar, transparens, öppenhet och demokratiska processer
  För att fortsätta utvecklas med ett ökande intresse för klättring och allt fler engagerade klättrare förenklar och tydliggörs förbundets roll för klättringens utveckling. Beslut, ekonomiska principer och verksamhet präglas av:

  1. Värderingar, där policys och värdegrundsarbete är en aktiv och levande del i förbundets arbete. Detta innebär att värdegrundsfrågor som jämställdhet, inkludering och etiska diskussioner integreras i utbildningar, aktiviteter och organisation.
  2. Transparens, där protokoll, underlag och beslut alltid redovisas öppet och tillgängligt. Öppenhet, där förtroendeuppdrag, projektmedel tillsätts genom en öppen fråga samt transparenta bedömningar och kriterier för de som önskar engagera sig.
  3. Demokratiska processer, där frågor och förslag föregås av beredningsarbete i klubbar och kommittéer. Förslagen kommer till beslutande part i ordinarie ordning så att föredragningslista och underlag samt motivering för beslut kommer alla till del.
 5. Bygga på kommande generationer av klättrare
  Ovanstående satsningar ska fokusera på att stödja kommande generationer av klättrare i att kunna engagera sig och bidra till all klättring för alla. Detta innebär att Klätterförbundet aktivt stödjer och ger möjlighet för nya klättrare att växa in i förbundets olika uppdrag och verksamheter.

Antagen på Klätterförbundets förbundsmöte 2018-04-15

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket