Policy för BMI

Svenska Klätterförbundets policy för BMI värden

Svenska Klätterförbundet vill med denna policy värna individens hälsa.

 1. För att förebygga och förhindra hälsoskador genom bland annat anorexi, idrottsanorexi, gäller inom Svenska Klätterförbundet följande gränser baserat på BMI värden. Dessa värden får inte underskridas för att få delta på tävlingar i landslagets och dess träningsgruppers regi. Det gäller även för deltagare utanför landslaget som är med på nordiska mästerskap.
  Kvinnor BMI min BMI +1
  Från det år man fyller 20 (senior) 17,6 18,6
  Från det år man fyller 19 (junior) 17,5 18,5
  Från det år man fyller 18 (junior) 17,3 18,3
  Från det år man fyller 17 (Youth A) 17,0 18,0
  Från det år man fyller 16 (Youth A) 16,6 17,6
  Från det år man fyller 15 (Youth B) 16,2 17,2
  Från det år man fyller 14 (Youth B) 15,7 16,7
  Män BMI min BMI +1
  Från det år man fyller 20 (senior) 18,5 19,5
  Från det år man fyller 19 (junior) 18,0 19,0
  Från det år man fyller 18 (junior) 17,6 18,6
  Från det år man fyller 17 (Youth A) 17,1 18,1
  Från det år man fyller 16 (Youth A) 16,6 17,6
  Från det år man fyller 15 (Youth B) 16,0 17,0
  Från det år man fyller 14 (Youth B) 15,5 16,5
 2. BMI beräknas genom att dividera vikten med längden i kvadrat.
 3. Skulle vid kontroll en aktiv klättrare underskrida min. BMI värdet för sitt respektive kön och åldersgrupp, är den aktive till min. värdet överskridits utesluten från internationella tävlingar samt av SKF arrangerade nationella tävlingar. Medicinska kommittén skall i förekommande fall informeras skriftligt av förbundskaptenen.
 4. Den aktive som vid kontroll ligger under min. BMI värde och BMI +1,00 skall vid begäran av förbundskapten, utöver generell hälsokontroll även kontakta specialistläkare i psykiatri med inriktning mot ätstörningar.
 5. Om ett läkarutlåtande intygar att personen är fullt frisk och både kan träna och tävla på högsta nivå utan risk för hälsomässiga följder gäller inte 3. Denne får då tävla under förutsättning att BMI värdet inte sjunker ytterligare.
 6. Förbundet och/eller landslagsledningen kan vid behov kontrollera BMI värden både under tävling (In Competition Control/ IC-Control) samt utanför tävling (Out of Competition Control/OOC-Control). Under en nationell tävling är en även huvuddomaren berättigad att begära kontroll av tävlingsdeltagarna. Vid vägran att delta på kontrollen likställs det och ger den aktive ett resultat av underskridet min. BMI värde och de konsekvenser det medför.
 7. Vi kontroll skall en kalibrerad våg med noggrannhet av minst 0,1 kg samt kontrollerad längdmätnings utrustning användas. Vid mätning får den aktive inte ha skor på sig eller bära klättersele. Vid första testmätningen används värden med noggrannhet av 1 kg respektive 1 cm. Vid kontrollvägning och mätning skall noggrannhet av 0,1 kg respektive 0,1 cm användas.
 8. I syfte till att förhindra hälsoskador bör varje aktiv tävlingsklättrare kontrolleras i samband med dennes första tävling för säsongen.
 9. I det fall den aktive har ett värde som klart överskrider dennes övre gränsvärde (BMI +1,0) är vidare kontroll under säsongen inte nödvändig.
 10. BMI kontroll
  1. Under tävlingBMI kontrollen måste övervakas och kontrolleras av minst en licensierad nordisk domare eller läkare. Tidpunkt för vägning och mätning skall genomföras efter 1:a kvalet med vid kvalet använda tävlingskläder exklusive skor och sele. I det fall min. BMI värdet underskrids måste en andra kontroll utföras. Denna kontroll utförs under överinseende av huvuddomaren plus en läkare, tränare, förbundskapten eller likställd  förtroendeperson.
  2. Utanför tävlingDenna kontroll kan utföras oannonserat under träning, träningsläger och kan utföras av licensierad nordisk domare, läkare, förbundskapten eller förbundscoach. Mätningen och vägningen går till som under a. samt att utanför tävling skall ett protokoll upprättas vilket skall skrivas under av aktiv samt de personer som deltar under kontrollen.Protokollet skall utöver den aktives namn innehålla datum och klockslag, kort information över kontrollförfarandet samt information om den aktives senaste vätskeintag. Den aktive erhåller en kopia. Samtliga inblandade personer tystnadsplikt.
 11. Om en aktiv på grund av underskridande min. värden har blivit avstängd från tävlande kan denna avstängning hävas genom en ny kontroll med godkända kontrollvärden som resultat. Denna kontroll får utföras tidigast 10 dagar efter föregående kontrollmätning.
  Denna kontroll kan utföras

  1. I samband med registrering till nästkommande tävling
  2. På begäran till förbundskapten av den aktive. Förbundskapten kan då utföra kontroll eller utse läkare, landslagscoach eller likställd förtroendeperson att utföra vägning och mätning. Protokoll likt 9b skall i detta fall upprättas i samband med kontrollen.
  3. Av idrottsläkare som även skall upprätta protokoll likt angivet i 9b.
 12. Eventuella merkostnader i samband med kontrollmätningar
  1. I samband med SKF som arrangör står SKF för kostanden
  2. Vid kontrollmätning utanför tävling begärd av SKF eller förbundskapten står SKF för kostnaden
  3. Vid en kontroll för att upphäva en avstängning står den aktive för kostnaden.
Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket