Tyroldeklarationen

Foto: David Fält

Foto: David Fält

Tyroldeklarationen innehåller en uppsättning värden och grundsatser som ska fungera som riktlinjer för hur vi bäst beter oss när vi utövar bergssporterna. Det rör sig inte om regler eller detaljerade anvisningar utan snarare om att de:

  • Definierar dagens grundläggande värden i bergssporterna.
  • Innehåller principer och standarder för hur vi bäst beter oss.
  • Formulerar de etiska villkoren för hur vi kan fatta beslut i osäkra situationer.
  • Presenterar de etiska principer efter vilka allmänheten kan bedöma bergssporterna.
  • Introducerar nybörjare till de värden och moraliska principer som gäller för deras sport.

Målet med Tyroldeklarationen är att hjälpa till att förverkliga den inneboende potentialen i bergssporterna för rekreation och personlig utveckling såväl som att främja social utveckling, kulturell förståelse och miljömedvetenhet. Som ett led i detta utgår Tyroldeklarationen från de traditionella oskrivna värden och principer för hur vi beter oss som finns i sporten och utökar dem till att uppfylla de krav som ställs i vår tid.

De grundläggande värden som Tyroldeklarationen bygger på är giltiga för alla enskilda som utövar bergssporter över hela världen, oavsett om de strövar i bergen, vandrar, sportklättrar eller bestiger höga berg för att tänja på gränserna på hög höjd. Även om några av riktlinjerna för hur vi beter oss kanske bara är relevanta för en liten elit, är mycket av det som formulerats i Tyroldeklarationen riktat till bergssporternas samfund som helhet. Med dessa förslag hoppas vi särskilt att nå de unga, eftersom de är bergssporternas framtid.

pdf Tyroldeklarationen

I oktober 2009 antogs också ett annat dokument, denna gång av UIAA, nämligen Mountain Ethics Declaration.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp