Våra försäkringar

Foto: Jonas Paulsson

Foto: Jonas Paulsson

Svenska Klätterförbundet erbjuder ett antal olika försäkringar. En ansluten förening och dess medlemmar omfattas till exempel automatiskt av vår medlemsförsäkring och individuella medlemmar har möjlighet att teckna en kompletterande resetilläggsförsäkring.

Klubbar omfattas också av Riksidrottsförbundets grundförsäkring.

Certifierade klätteranläggningar kan också teckna ett försäkringsskydd.

Medlemsförsäkring

Alla som tecknar medlemskap i en förening som är ansluten till Svenska Klätterförbundet omfattas av en medlemsförsäkring. Försäkringen gäller fr o m att medlemsavgiften är inbetald till föreningen.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under aktivitet inom klättring. Försäkringen gäller även under resor till och från klätteraktiviteter. Om aktiviteten sker på annan ort inom Norden gäller även försäkringen under resor och vistelse i direkt samband med denna.

Foto: Johanna Wernqvist

Foto: Johanna Wernqvist

Resetilläggsförsäkring

Som medlem i en ansluten förening har man möjlighet att teckna en resetilläggsförsäkring för klättring utanför Norden. Försäkringen omfattar en rad kostnader som EJ omfattas av medlemsförsäkringen eller de vanligaste hem- och olycksfallsförsäkringarna. Förbundet rekommenderar därför alla som reser utanför Norden för att klättra att teckna resetilläggsförsäkringen!

Foto: Jonas Paulsson

Foto: Jonas Paulsson

RF:s grundförsäkring för föreningar

I och med medlemskapet i Svenska Klätterförbundet har samtliga föreningar RF:s grundförsäkring utan extra kostnad. Här omfattas alla ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare då de utför uppdrag åt föreningen. Försäkringen omfattar även andra som tillfälligt utför ideellt uppdrag åt föreningen, även personer som inte är medlemmar.

Foto: Sascha Karilampi

Foto: Sascha Karilampi

Försäkring för certifierad anläggning

Väggar och anläggningar som är certifierade av Svenska Klätterförbundet får tillgång till en förmånlig klätterförsäkring. Olycksfallsförsäkringen gäller alla som klättrar på den certifierade väggen. Läs mer under certifierad anläggning.

Så här gör du vid skada

Vid olycksfall och skada ringer du Folksam Marknadsområde Idrott telefon 0771-960 960. Vid allvarlig skada utomlands kontakta SOS-International i Köpenhamn. Om du blir sjuk eller skadad i USA skall du kontakta Health system International.

SOS-International
+45-701 050 50

Health System International
Telefon inom Indiana (317)-806-2000
Utanför Indiana 1-800-962-6831

Incidentrapport

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud! Rapporten kan göras via ett webbformulär, men du kan också göra den med hjälp av en pdf-fil, som du hittar på sidan för incidentrapport. Rapporten skickar du till:

Svenska klätterförbundet
Idrottens hus
114 73 Stockholm

Har du mer funderingar kring förbundets försäkringar?
Ring Folksam på telefon 08-772 87 87!

Reservation för felskrivningar!

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket