RF:s grundsförsäkring

Foto: Maria Pernemalm

Foto: Maria Pernemalm

I och med medlemskapet i Svenska Klätterförbundet har samtliga föreningar RF:s grundförsäkring utan extra kostnad. Här omfattas alla ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare då de utför uppdrag åt föreningen. Försäkringen omfattar även andra som tillfälligt utför ideellt uppdrag åt föreningen, även personer som inte är medlemmar.

Till grundförsäkringen kan föreningen teckna en kompletteringsförsäkring. Kompletterings-försäkringen kompletterar grundförsäkringen allt efter det behov och den omfattning på verksamheten som den egna föreningen har. Premien bestäms av omfattningen av kompletteringsbehovet. Ytterligare information kan erhållas av närmaste Folksamkontor.

Ladda hem foldern om RF:S grundförsäkring (pdf).

Grundförsäkringen innehåller (försäkringsnummer K 62510)
  • Ansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Patientförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer
Kompletteringsförsäkringen innehåller (bland annat)
  • Inbrott
  • Brand
  • Vattenskada
  • Fullvärdesförsäkring av byggnader
  • Reseförsäkring
Incidentrapport

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud! Rapporten görs via ett webbformulär som du hittar på sidan för incidentrapport.

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket