Medlemsförsäkring

Foto: Jonas Wiklund

Foto: Jonas Wiklund

Medlemsförsäkring (försäkringsnummer K61940, kat 1)

Alla som tecknar medlemskap i en förening som är ansluten till Svenska Klätterförbundet omfattas av en medlemsförsäkring. Försäkringen gäller fr o m att medlemsavgiften är inbetald till föreningen.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under aktivitet inom klättring. Som sådan aktivitet räknas klättersport inklusive tävling och träning, klättring på artificiell vägg, klättring utomhus på block/klippa/is eller skidalpinism enligt höjdangivelser som inte undantas i försäkringen. Försäkringen gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna

Deltagare i prova på-verksamhet anordnad av föreningen är också försäkrade.

Försäkringen är en kollektiv försäkring och har därför vissa begränsningar. Den ersätter EJ en olycksfallsförsäkring, Svenska Klätterförbundet rekommenderar därför att alla ser över sitt försäkringsskydd.

Försäkringen gäller utomlands på samma sätt som i Sverige när utlandsvistelsen inte är längre än 45 dagar. Tänk på att när du reser inom EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida.

Ersättningar
 • Akutersättning högst 6% av ett prisbasbelopp
 • Tandskadekostnader högst 60% av ett prisbasbelopp
 • Sönderklippta kläder i samband med vård högst 15% av ett prisbasbelopp
 • Skadade idrottskläder och glasögon högst 30% av ett basbelopp
 • Medicinsk invaliditetsgrad 1-4%, 2500 kr
 • Invaliditetsgrad 5-74%, ersättningen beräknas på 250.000 kr
 • Invaliditetsgrad 75% och högre, 500.000 kr
 • Dödsfall 50.000 kr
 • Krisförsäkring upp till 10 behandlingstillfällen

Som medlem har du även en resetilläggsförsäkring som gäller resor utanför Norden upp till 45 dagar. Resetilläggsförsäkringen ersätter:

 • Läkekostnader vid olycksfallsskada och akut sjukdom
 • Akuta tandbehandlingskostnader
 • Merkostnader för kost och logi vid olycksfallsskada och akut sjukdom
 • Merutgifter för hemtransport vid olycksfallsskada och akut sjukdom
 • Kostnader för resa till svårt skadade eller sjuk
 • Kostnader för hemtransport av avliden eller sjuk
 • Kostnader för hämtning och eftersök av helikopter (högst 100 000 kronor och endast då annan försäkring saknas)

Anmäl skada på telefonnummer 0771-950 950
Ange försäkringsnummer K61940
Kom ihåg att spara alla originalkvitton!

Undantag

All klättring som sker på högre höjd än 6 000 meter över havet är helt undantagen ur försäkringen.

Fullständiga försäkringsvillkor för SKF:s medlems- och resetilläggsförsäkringar hittar du på Folksams hemsida.

Incidentrapport

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud! Rapporten görs via ett webbformulär som du hittar på sidan för incidentrapport.

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket