Medlemsförsäkring

Foto: Jonas Wiklund

Foto: Jonas Wiklund

Medlemsförsäkring (försäkringsnummer K61940, kat 1)

Alla som tecknar medlemskap i en förening som är ansluten till Svenska Klätterförbundet omfattas av en medlemsförsäkring. Försäkringen gäller fr o m att medlemsavgiften är inbetald till föreningen.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under aktivitet inom klättring. Som sådan aktivitet räknas klättersport inklusive tävling och träning, klättring på artificiell vägg, klättring utomhus på block/klippa/is eller skidalpinism enligt höjdangivelser som inte undantas i försäkringen. Försäkringen gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna

Deltagare i prova på-verksamhet anordnad av föreningen är också försäkrade.

Genom din försäkringen får du ett grundskydd. Se till att du också har andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.

Försäkringen gäller utomlands på samma sätt som i Sverige när utlandsvistelsen inte är längre än 45 dagar. Tänk på att när du reser inom EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida.

Ersättning vid olycksfall

 • Akutersättning 500 kronor
 • Tandskadekostnader upp till 60% av ett prisbasbelopp
 • Sönderklippta kläder eller skadad hjälm i samband med vård upp till 1500 kronor
 • Skadade idrottskläder och glasögon upp till 3000 kronor
 • Invaliditetsgrad 15-74%, ersättningen beräknas på 250 000 kronor
 • Invaliditetsgrad 75% och högre, 500 000 kronor
 • Dödsfall 50 000 kronor
 • Krisförsäkring upp till 10 behandlingstillfällen

Som medlem har du även en resetilläggsförsäkring som gäller resor utanför Norden upp till 45 dagar. Vid utlandsresa ersätts också

 • Läkekostnader vid olycksfallsskada och akut sjukdom
 • Akuta tandbehandlingskostnader
 • Merkostnader för kost och logi vid olycksfallsskada och akut sjukdom
 • Merutgifter för hemtransport vid olycksfallsskada och akut sjukdom
 • Kostnader för resa till svårt skadade eller sjuk
 • Kostnader för hemtransport av avliden eller sjuk
 • Kostnader för hämtning och eftersök av helikopter (högst 100 000 kronor och endast då annan försäkring saknas)

Anmäl skada på telefonnummer 0771-950 950
Ange försäkringsnummer K61940
Kom ihåg att spara alla originalkvitton!

Kom på fötter snabbare med Råd och Vård
I din försäkring ingår också tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Ring 020–44 11 11 för att prata med en fysioterapeut om hur du undviker, behandlar och anmäler idrottsskador.

Fysioterapeuten bedömer om du behöver vård för din idrottsskada och bokar i sådana fall in dig för ett kostnadsfritt besök hos en sjukgymnast eller en läkare specialiserad på idrottsskador.

Undantag

All klättring som sker på högre höjd än 6 000 meter över havet är helt undantagen ur försäkringen.

Fullständiga försäkringsvillkor för SKF:s medlems- och resetilläggsförsäkringar hittar du på Folksams hemsida.

Incidentrapport

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud! Rapporten görs via ett webbformulär som du hittar på sidan för incidentrapport.

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket