Medlemsförsäkring

Foto: Jonas Wiklund

Foto: Jonas Wiklund

Medlemsförsäkring (försäkringsnummer K61940, kat 1)

Alla som tecknar medlemskap i en förening som är ansluten till Svenska Klätterförbundet omfattas av en medlemsförsäkring. Försäkringen gäller fr o m att medlemsavgiften är inbetald till föreningen.

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under aktivitet inom klättring. Som sådan aktivitet räknas klättersport inklusive tävling och träning, klättring på artificiell vägg, klättring utomhus på block/klippa/is eller skidalpinism enligt höjdangivelser som inte undantas i försäkringen. Försäkringen gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna

Deltagare i prova på-verksamhet anordnad av föreningen är också försäkrade.

Försäkringen är en kollektiv försäkring och har därför vissa begränsningar. Den ersätter EJ en olycksfallsförsäkring, Svenska Klätterförbundet rekommenderar därför att alla ser över sitt försäkringsskydd.

Försäkringen gäller utomlands på samma sätt som i Sverige när utlandsvistelsen inte är längre än 45 dagar. Från och med 2019 inkluderas även klätterförbundets resetilläggsförsäkring utan extra kostnad. Tänk på att när du reser inom EU behöver du ha med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort. Det beställer du enkelt på Försäkringskassans hemsida.

Ersättningar
  • Akutersättning högst 6% av ett prisbasbelopp
  • Tandskadekostnader högst 60% av ett prisbasbelopp
  • Sönderklippta kläder i samband med vård högst 15% av ett prisbasbelopp
  • Skadade idrottskläder och glasögon högst 30% av ett basbelopp
  • Medicinsk invaliditetsgrad 1-4%, 2500 kr
  • Invaliditetsgrad 5-74%, ersättningen beräknas på 250.000 kr
  • Invaliditetsgrad 75% och högre, 500.000 kr
  • Dödsfall 50.000 kr
  • Krisförsäkring upp till 10 behandlingstillfällen

OBS! Ska du resa utanför Norden så rekommenderar vi att du ser över ditt försäkringsskydd.

Anmäl skada på telefonnummer 0771-950 950
Ange försäkringsnummer K61940
Kom ihåg att spara alla originalkvitton!

Fullständiga försäkringsvillkor för SKF:s medlems- och resetilläggsförsäkringar:

pdf Försäkringsinformation klättring

Ytterligare information hittar du på Folksams hemsida.

Incidentrapport

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud! Rapporten kan göras via ett webbformulär, men du kan också göra den med hjälp av en pdf-fil, som du hittar på sidan för incidentrapport. Rapporten skickar du till:

Svenska klätterförbundet
Idrottens hus
Box 11016
100 61 Stockholm

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket