Resetilläggsförsäkring

Foto: Maria Pernemalm

Foto: Maria Pernemalm

Ska du iväg på äventyr? Var smart och se över ditt försäkringsskydd i god tid innan resan!

Som medlem i en ansluten förening har man en resetilläggs-försäkring för klättring utanför Norden. Försäkringen omfattar en rad kostnader som EJ omfattas av de vanligaste hem- och olycksfalls-försäkringarna.

OBS! Resetilläggsförsäkringen gäller per kalenderår men högst 45 dagar per resa. Är man borta längre bör man ha ett annat reseskydd.

Från och med 2019 kommer resetilläggsförsäkringen att inkluderas i medlemsförsäkringen.

För er som ska resa över jul- och nyårshelgen bjuder förbundet på resetilläggsförsäkringen från den 20/12. För att försäkringen ska gälla måste ni dock meddela kansliet senast den 20/12 och få ett försäkringsbevis

Resetilläggsförsäkringen omfattar (försäkringsnummer K61940):
  • Sjukvård
  • Merkostnader för kost och logi vid olycksfallsskada eller sjukdom
  • Tandbehandlingskostnader
  • Merutgifter för hemtransport
  • Gäller i hela världen (upp till 6000 m)
  • Räddning & eftersök av helikopter högst 100 000kr per skadetillfälle
  • Gäller kalenderårsvis

Resetilläggsförsäkringen gäller kalenderår.

Fullständiga försäkringsvillkor för SKF:s medlems- och resetilläggsförsäkringar:

pdf Försäkringsinformation klättring

Ytterligare information hittar du på Folksams hemsida.

Incidentrapport

Kom ihåg att göra en incidentrapport vid skada eller tillbud! Rapporten kan göras via ett webbformulär.

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket