Information från säkerhetskommittén

Klätterförbundets Säkerhetskommitté arbetar med att främja ökad kunskap om risk- och ansvarstänkande bland klättrare. Arbetet består bland annat av att sammanställa incidentrapporter och presentera resultaten i artiklar samt via seminarier och föreläsningar. Säkerhetskommittén strävar också efter att utarbeta riktlinjer och rekommendationer för säker klättring.


2018-11-02

Risk för sprickor i ankare p g a spänningskorrosion

Bild: DAV

Om ett rostfritt stål har interna spänningar och det finns i en miljö med närvaro av kloridjoner (t ex i kustområden eller i områden med kraftig luftförorening eller mycket trafik) så kan det leda till att det uppstår sprickor i materialet. Denna process kallas spänningskorrosion (SCC: Stress corrosion cracking) och är välkänd framförallt för “normala” rostfria stål (med benämningar som; A2, AISI 304, 1.4401). Spänningar kan uppstå i materialet på grund av olika typer av bearbetning, t ex svetsning.

2015 upptäcktes problem med kättingen i vissa toppankare från den spanska tillverkaren Fixe. Kättinglänken som svetsas fast i hängaren svetsas manuellt (till skilnad från resterande delar i kättingen som är maskinsvetsade) och i samband med det manuella svetsarbetet uppstår spänningar i metallen. Spänningarna tillsammans med miljön hade lett till att kättinglänkar hade spruckit.

Nu har DAV (det tyska klätterförbundet) uppmärksammat ytterligare ett fall av en sprucken kättinglänk i ett ankare från Fixe. Denna gången var det den andra länken i kättingen, vilken bör ha varit en maskinsvetsad länk, och därmed borde det inte ha varit några stora materialspänningar i delen. Detta är oroväckande, eftersom spänningskorrosion nu kan antas uppstå i alla delar av kättingen, inte bara den manuellt svetsade.

DAV anger att Fixe förklarat att bristen endast finns hos de kättingar som är av A2-kvalité. Dessa är märkta med “INOX”.

Fixe har nyligen bytt material i dessa kättingar, så varningen gäller inte nya ankare. Dock anges inte när materialbytet gjordes.

Kraven på bultar, bulthängare och ankare är inte alls de samma som för lös klätterutrustning. Lös klätterutrustning är personlig skyddsutrustning (PPE) och regleras på europeisk nivå med gemensam lagstiftning. Om en risk har blivit känd för en klätterprodukt (PPE) så är både tillverkare och distrubutörer skyldiga att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder, och det ska även rapporteras till myndighet. Men för bultar och ankare så gäller endast nationella krav och Svenska Klätterförbundet känner inte till om det finns spansk lagstiftning som kräver att tillverkaren återkallar farliga produkter.

  • SKF:s säkerhetskommitté rekommenderar att alla kontrollerar kättingankare från Fixe. Titta efter märkningen “INOX”.
  • Kättingankare från Fixe med märkningen “INOX” ska endast användas om en backup sätts.
  • Kättingankare från Fixe med märkningen “INOX” bör bytas ut.
2017-10-30

Den 19 oktober 2017 klättrar ett replag om två personer på Nordryggen, Vågakallen i Lofoten i Norge. Högt upp på leden väljer de att vända. Vid en av de sista firningarna lossnar det block som används som ankare, varpå den ena klättraren faller nedför klippan ca 300 meter och omkommer omedelbart

Säkerhetskommittén har sammanställt en incidentrapport om olyckan. Olycksutredning vilar på vittnesförhör med den andra klättraren samt information från räddningsgruppen i Lofoten. Utredningen fastställer den direkta olycksorsaken samt de bidragande orsakerna och presenterar dessa i analysavsnittet och i slutsatsen.

2016-06-16

Den 10 april 2016 sker en olycka vid Finnsvedsberget på Ingarö i Stockholm. När en klättrare  kopplar om sig i vid ett topankaret går något fel och han faller utan att vara inknuten i repet, hela vägen nedför väggen och stannar vid foten av klippan, ca 25 meter längre ner.

Säkerhetskommittén har tagit del av händelserna före och efter olyckan och har utrett sannolik orsaksförklaring och slutsatser.

2016-02-05

Black Diamond har gått ut med informationen om en återkallelse av flera produkter i deras sortiment. Karbiner, quickdraws och slingor omfattas av återkallelsen.

Läs mer om karbiner och quickdraws här

Läs mer om slingor här

På denna sida finns samtliga av Black Diamonds återkallelser
https://blackdiamondequipment.com/en_SE/recalls.html

2015-11-16

Producenten TechRock som producerar ankare av märket Fixe gick 27 juli ut med en säkerhetsvarning gällande deras V-ankare som, enligt dem, fallerat pga spänningskorrosion. UIAA har under en längre tid arbetat med riktlinjer kring bultning och val av material beroende på hur korrosiv miljön där bulten sitter är.

http://www.theuiaa.org/news-316-New-Download-UIAA-Warning-About-Climbing-Anchor-Failures.html

Snabbsummering

  • Spänningskorrosion har nyligen orsakat flera fallerande bultar och ankare och fler kommer sannolikt fallera framöver.
  • Korrosionen är inte alltid synlig för ögat och kan uppstå kort tid efter installation av bulten.
  • Länder där spänningskorrosion bland bultar har fastslagits, eller misstänkts är t.ex. Thailand, Grekland, Italien, Marocko m.f.

Än så länge har ankare i Sverige, såvitt Säkerhetskommittén känner till, varit förskonade från fallerade ankare och bultar p.g.a. spänningskorrosion men särskilt korrosiva miljöer finns även här, i synnerhet västkusten, med högra atmosfäriska kloridhalter än övriga landet.

Säkerhetskommittén rekommenderar

Säkerhetskommittén rekommenderar alla att ta del av UIAAs senaste dokumentation eftersom den är relevant för såväl nytursmakare, ombultningsgrupper, men även enskilda klättrare som måste kunna göra en kvalificerad bedömning om bulten håller.

Säkerhetskommittén arbetar i detta nu med att sammanställa tekniska rekommendationer kring bultning, i avseendet material, metod och modeller av bult. Förväntad publicering i vår.

2015-11-12

Hur påverkar produktsäkerhetslagen dig som klättrare? 

Konsumentverket inledde för ett par år sedan en granskning av klättring för att se om alla aktörer följde produktsäkerhetslagen (PSL). Svenska Klätterförbundet har haft återkommande kontakt med Konsumentverket och diskuterat hur lagen ska tillämpas i olika situationer inom klättring och annan bergsport.

pdfKlättring och produktsäkerhetslagen

2015-09-22

Säkerhetskommittén har tagit fram en säkerhetsplanen för klättring utomhus.

Planen består av två dokument som tillsammans utgör en plan som Säkerhetskommittén rekommenderar klubbar, organisationer och större sällskap ska använda vid utfärd till klätterberg framöver.

pdfSäkerhetsplan för utomhusklättring V.1.0
pdfSäkerhetsplan checklista V.1.0

2015-09-15

DMM har även utfärdat en säkerhetsvarning om ett antal av deras karbiner kan ha fel i låsmekanismen. DMM rekommenderar att de misstänkta karbinerna genast tas ur bruk i inväntan på vidare information från DMM.

Läs vilka karbiner som kan var defekta i varningen från DMM.
pdfdmmprofessional.com/documents/dmm-product-safety-warning-11-09-2015.pdf

2015-09-04

Tech Rock/FIXE i Spanien har gått ut med en varning sedan man funnit sprickor i kättingen till ett av deras toppankare. Under sommaren 2015 brast en stållänk till ett ankare på en klätterhall i Tyskland. Därefter har två andra klätterhallar upptäckt sprickor i länkar på samma typ av ankare.

pdf Säkerhetskommitténs rapport om händelsen

Tech Rock/FIXE och UIAA undersöker nu orsaken och omfattningen. Deutscher Alpenverein (DAV) i Tyskland har beslutat att ersätta alla ankare av denna typ i sina anläggningar, alternativt backa upp dem med en extra slinga. SKF:s säkerhetskommitté rekommenderar alla klätterklubbar och klätterhallar i Sverige att göra detsamma.

Uppdatering 14 september – Tech Rock/Fixe har presenterat en rapport angående varningen om förekomsten av sprickor på ett av deras toppankare. De föreslår bland annat en teknisk lösning för att minska risken att ankare fallerar. Läs rapporten här – techrock.es/en/news/stress-corrosion-cracking-scc-phenomena

2015-07-01

I samband med Säkerhetskommitténs sammanställning av dödsfall vid klättring 2011-2014 återpublicerar vi denna artikel om olyckan i Hemsedal 2013. Artikeln publicerades i tidningen Bergsport nummer 157, 2103.  Text: Roger Pydokke, fd ordförande i Säkerhetskommittén.

2015-06-25

Säkerhetskommittén får ofta frågan hur ofta det sker dödsfall vid klättring och vad dödsfallen beror på. Det är en mycket relevant fråga som leder till ytterligare frågeställningar. Säkerhetskommittén gjorde 2010 en sammanställning av dödsolyckorna 1980 och 20101. Nu finns en ny sammanställning av de dödsolyckor som skett mellan 2011 och 2014.

2015-04-08

Säkerhetskommittén har blivit informerade av UIAA att märket Fusion Climb använder sig av UIAAs logo och säkerhetssymbol utan tillåtelse. UIAA varnar därmed att utrustningen kanske inte uppfyller UIAAs säkerhetsstandard.

Källa: http://www.theuiaa.org/safety-label-holders.html

Ursprungsmeddelande i UIAA’s nyhetsbrev

BLACKLIST AND ADVICE NOTICES

The UIAA warns that the following brands may be using the UIAA name and/or Safety Label logo with out UIAA authorisation:

Fusion Climb depicts the UIAA logo on its website and climbing gear, claiming UIAA certification. Fusion Climb has applied to be a Safety Label holder, but has never sent laboratory reports from accredited UIAA Labs. Fusion Gear holds no UIAA Safety Labels, and the UIAA warns that equipment from Fusion gear may not meet the UIAA safety standards.

2014-12-22

På kontinenten har det blivit mer och mer populärt med sportklättring på väldigt långa
replängder
. En tumregel är att efter mer än 20 bultar kommer repdraget vara besvärande.

Svenska Klätterförbundets Säkerhets kommitté har granskat och kommenterat en metodbeskrivning av användandet av två säkringssystem som möjliggör att klättra väldigt långa leder med minimalt repdrag.

pdf Minimera repdrag på mycket långa leder.

Detta dokument och mycket annat rörande säkerhet vid klättring hittar ni i säkerhetskommitténs dokumentbank.

2014-12-16

Hur minimeras riskerna vid användning av självsäkringssystem? Både nationellt och internationellt har det inträffat incidenter vid användandet av automatiska självsäkringssystem, sk autobelays . Incidenterna har uppstått på grund av att klättraren inte kopplat in sig alls i självsäkringssystem, men ändå klättrat och fallit till marken. Minst ett dödsfall i USA orsakat av detta är känt.

Även i Sverige har tillbud inträffat, men ännu inga rapporterade olyckor. Många klätterhallar använder sig  av någon typ av åtkomsthinder och ställer  kompetenskrav på den som använder autosäkring. Trots dessa åtkomsthindren har tillbud inträffat.

Svenska Klätterförbundets säkerhetskommitté tagit fram ett dokument för att belysa de problem som finns med självsäkringssystem och hur man kan arbeta för att minimera riskerna kring användandet av självsäkringssystem.

pdf Rekommendationer för självsäkringssystem.

Detta dokument och mycket annat rörande säkerhet vid klättring hittar ni i säkerhetskommitténs dokumentbank.

2014-12-05

Bristande kvalitet i kontroll har lett till tre tillbud i november

Foto: Nikki Hammarström
Foto: Nikki Hammarström

Efter att tagit del av tre tillbudsrapporter angående felträdda selar, enbart i november månad, så vill Säkerhetskommittén påminna om vikten av en korrekt kamratkontroll. Vid alla tre tillbud användes selar med spänne av äldre modell, där spännet träs tillbaka för hand. Tillbuden skedde inomhus.

Vid två av tillbuden ska kamratkontroll ha genomförts, enligt de inblandade. Vid ett av tillbuden så skedde missen när klättraren använde en så kallad auto-belay (självsäkringssystem), där det är väldigt ovanligt med kamratkontroll, eftersom man klättrar ensam. Egenkontrollen (där man kollar sig själv) är dock nödvändig, men har sina svagheter sett ur systemperspektiv.

Det är anmärkningsvärt att missarna inte upptäckts vid kamratkontroll. Det visar att kontrollerna har stora kvalitetsbrister. En tanke som ena rapportören tar upp är att snabbspännets allt vanligare förekomst kan vara en bidragande orsak till att man inte lika noggrant kontrollerar selens spänne. Snabbspännena är genom sin utformning redan tillbakaträdda och låsta och det är något man som klättrare vänjer sig vid och tar för givet. Vid kamratkontrollen riktas därför fokus på inknytningen istället. Det är en fullt rimlig förklaring men fortfarande ej acceptabelt. Det bör poängteras att även snabbspännen kan vara felträdda.

Två av tillbuden var lindriga, på så vis att spännet inte var tillbakaträtt den tredje och sista gången. (Se bild 2 i Säkerhetsrapport om selar, från 2014-02-20). Det behövs ganska stora krafter för att spännet ska gå upp när det är trätt på det sättet och det hade troligtvis inte lett till att midjebältet öppnat sig när klättraren fallit eller satt sig ner. Det är dock inte omöjligt. Ett av tillbuden ledde till att midjebältet gick upp helt när klättrares satte sig ner i selen. Hur midjebältet var fäst är oklart, men förmodligen på något av de sätt som beskrivs i dokumentet Säkerhetsrapport om selar.

Säkerhetskommittén efterlyser kvalitet i kontrollen och vill betona att kontrollsystemets största styrka är att man kontrollerar både sig själv och sin kamrat innan klättring. Alla gör vi någon gång ett misstag i kontrollen men sannolikheten att två personer missar samma sak är ganska liten. Detta förutsätter dock att hela säkringskedjan kontrolleras av båda.

Var rädda om er där ute, och inne!

Mer info om säkerhetsproblem och åtgärder för självsäkringssystem kommer inom kort.

Robin Dahlberg

2014-11-06

Säkerhetskommittén har fått efterlängtad förstärkning.

I och med detta är kommitténs expertisområde nu ännu större. Mattias och Mårten är båda mycket kompetenta klättrare och har specialistkunskaper i snö, is, och klättring i alpin miljö.

Vi ställde en fråga till Mårten:
Vad upplever/hoppas du att du kan tillföra säkerhetskommittén och svenska klättrare?
“Jag hoppas på att kunna tillföra en syn på hur mänskliga faktorer påverkar egentligen alla olyckor och på så sätt göra svenska klättrare mer medvetna om vad de sysslar med.”

Mattias Lindvert Söderin

Mattias Lindvert Söderin
33 år
Klättrat sedan 1999
Bor i Östersund
Klättrar helst is eller trad, gärna långt
Expertis inom alpint och räddning
Medlem i Alpina fjällräddningsgruppen
Arbetar till vardags som snickare och som rope-access-tekniker

Mårten Johansson

Mårten Johansson
41 år
Klättrat sedan 1994
Bor i Åre och Stockholm
Klättrar helst långa alpina turer
Expertis inom snö och lavin samt alpin klättring
Arbetar till vardags på Åre Lavincenter och är utbildad UIAGM bergsguide
Arbetade tidigare i säkerhetskommittén 2000-2004

Vi hälsar Mårten Johansson och Mattias Lindvert Söderin varmt välkomna och ser fram emot ett bra arbete inom kommittén.

2014-10-14

Från och med februari i år har Mammut återkallat vissa batcher av räddningssystemet RescYou.
http://www.mammut.ch/rescyou_recall.html

2014-03-21

Simond återkallar en del av sina karbiner:

pdf Återkallelse Simond-karbiner

2011-06-02

Med anledning av  den spanska artikel (som vi tidigare tipsat om) har Petzl i Sverige kommit med följande uttalande:

Med anledning av den publicering som den spanska klättersiten CampoBase.es gjort tidigare i veckan och de rykten som nu cirkulerar på internet om att nya GriGri skulle vara potentiellt farlig, så har Petzl och deras svenska distributör C2 gjort egna tester för att försöka återskapa det potentiella säkerhetsproblem med nya GriGri2 som CampoBase beskriver i sin artikel.

Vi har testat det problem som beskrivs med att repet glider igenom GriGri2. Under test både vid förstemanssäkring och topprepssäkring har vi inte lyckats återskapa någon felfunktion på GriGri2. I dagsläget har vi inte kunnat identifiera något säkerhetsproblem med GriGri 2. Våra tester har gjorts med ett tunt rep (helt nytt Beal Joker 9.1) och ett normalt slitet rep (Beal Wall Cruiser 10.2).

Under vissa sällsynta fall är det möjligt att repet blir inklämt bakom kammen på GriGri 2. Petzl har identifierat denna omständighet, testat omfattande, och informerat om detta i manual och GriGri experience på Petzls hemsida. Detta är således redan en känd omständighet, som visserligen kan upplevas störande, men som inte påverkar produktens säkerhet. GriGri 2 låser och stoppar fall även i detta läge.

För ytterligare information: Petzl.com

Uppsala 2011-06-01 C2 Vertical Safety AB – Petzl distribution i Sverige

2011-05-31

Spanska klättrare varnar för allvarligt fel på Grigri 2. Texten på webbsidan är på spanska men kan översättas så att man förstår problemet. Det handlar om att Grigrin vid vissa belastningar verkar “öppna” sig så att repet glider av kammen och kläms mellan plåtarna. Detta leder till att repet glider fritt! Campobase.es

2011-05-21

Petzl varnar för fel på alla Absorbica falldämpare. Läs mer på Petzl.com

2011-02-19

Vi har nåtts av ett meddelande att DMM återkallar några av sina Dragon cams på grund av hållfasthetsproblem. Det gäller Dragon cams storlek 4 och 5. Läs mer på dmmclimbing.com.

2011-02-14

Klätterprodukttillverkaren Petzl varnar för att man upptäckt kopior av deras utrustning. Det handlar om produkter tillverkade i Kina, som inte alls håller samma kvalitet som originalen. De ska enligt uppgift vara mycket svåra att skilja från originalen, så svåra att till och med Petzl själva hade svårt att se skillnaden. När utrustningen testats har dock skillnaderna tydligt visat sig och nu varnar man alltså för dessa produkter som kan vara direkt livsfarliga. Mer information hittar du på Petzl.com.

2010-10-23  Statiska slingor är inte gjorda för statiska fall!

Det finns nu flera filmer som visar vad som händer med en statisk slinga vid ett statiskt fall – de går oftast av! Statiska slingor av nylon eller Dyneema får inte utsättas för fall om de inte är kopplade i ett dynamiskt system, t ex ett rep. Exempel: DU kopplar in dig med en 120 cm slinga direkt i ett statiskt ankare (t ex standplats i kilar eller bultar). Du har inte kortat av slingan utan står på en liten hylla med ganska mycket slack i slingan. Om du av någon anledning faller av hyllan kommer slingan att belastas mycket kraftigt. OBS att de tester som gjorts är med statiska vikter. En människokropp absorberar viss belastning, men enligt Petzl är det inte mycket. Kommer det att hålla? Kanske inte…

2010-06-25   Skada på rep då ledrep och topprep kopplats i samma toppankare

Säkerhetskommittén har fått rapport på att ett topprep har skadats allvarligt av nötning då ett ledrep har kopplats i samma toppankare och där ledklättraren sedan har släppts ner till marken igen. Ledrepet har då brännskadat topprepet kraftigt. Det var ren tur att detta upptäcktes. Åtgärden på det aktuella klättergymmet är att förse alla toppankare med separata karbiner att koppla ledrepet genom. Den nya Anläggningskommittén i SKF kommer att ta fram rekommendationer för att undvika liknande incidenter i framtiden.
Rekommendationer: Koppla aldrig två rep med olika rörelser i samma karbin, vilket för övrigt är vad man lär sig på normerade grundkurser!

2010-06-05   Risk för urklippning med öppna slingor försedda med gummihylsa.

Här kommer en varning som förvisso inte är ny men som tål att upprepas. I nedanstående länk till BMC finns mer information och bilder på engelska (samt en bra videofilm).
Varningen gäller öppna slingor (dvs. rundslingor och inte express slingor som är hopsydda på mitten så att de bildar två separata små öglor att koppla karbiner i). Om dessa öppna slingor förses med gummiband eller särskild gummihylsa för att hålla karbinen på plats i änden av slingan – kan det uppstå en otäck situation om karbinen “på egen hand” ( t ex i ryggsäcken) råkat klippa in sig en gång för mycket i den öppna slingan eller om man själv av misstag gör detta. Karbinen är då i själva verket INTE inklippt i slingan längre utan hålls på plats av gummibandet. Det kan vara svårt att se detta och vid belastning kommer karbinen omedelbart att lossna från slingan!
Läs mer på BMC!
Tack Alex för informationen!
Tveka inte att skicka in tips till Säkerhetskommittén!

2010-04-11    Petzl Reverso 3 låser ej i självlåsande läge på isiga/snöiga rep

En Reverso 3 från Petzl har använts tillsammans med två 8,6 mm halvrep, som säkring av en isklättrande andreman. Reverso 3 användes i självlåsande läge “guideläge” – dvs fäst i standpalsankarets centralpunkt. Bromsen skall normalt låsa sig självt vid belastning i något av de två repen. Vid detta tillfälle användes repen på snö och is och de “något” blöta repen hade frusit lite grann. Vid test av bromsfunktionen gled repen obehindrat ut och gav ingen bromsverkan alls.
Det är inte helt otroligt att samma fenomen skulle kunna uppträda på liknande repbromsar av andra märken!

2010-04-11    Petzl Miniascender glider på isiga rep i samband med clogging

Vi har fått information om att en Petzl Miniascender har använts som säkring vid clogging (soloklättring med repsäkring medelst repklämma), på isiga rep. Den rapporteras ha glidit och alltså INTE fungerat som fallbroms.
OBS ATT VI REKOMMENDERAR ATT NI ALLTID ANVÄNDER NÅGON FORM AV BACKUP VID CLOGGING, T EX KNUTAR PÅ REPET UNDER BROMSEN ETC!

2010-04-11    Climbing Technology ClickUp låser dåligt i vissa lägen

Under ett instruktörsseminarium i helgen provades diverse olika repbromsar. En ny och mycket trevlig repbroms med så kallad självlåsande funktion är KlickUp från Climbing Technology. Enligt instruktion skall den användas med stor karbin. Vi upptäckte dock att den inte låste i kombinationen med en Petzl Attache 3D som vänt sig upp och ned, dvs smala änden upp i bromsen (se bild nedan). Vi provade då andra liknande karbiner och upptäckte samma problem. Det är med andra ord MYCKET VIKTIGT att se till att karbinen inte råkar vända sig i bromsen! Om man använder en DMM Belay Master för att undvika att karbinen snurrar kan KlickUp förhindras att röra sig fritt. Det blir också svårt att sänka ner någon utan att först öppna plastbygeln (se bild nedan). Det bör nämnas att den i övrigt fick mycket bra betyg!

klickup_attache3d_1

KlickUp med Petzl Attache 3D. Repet låser inte pga att karbinen har vänt sig med smala delen upp!

klickup_belay_master_1

KlickUp med DMM Belay Master. Plasthylsan blockerar rörelsen!

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp