Filmer

Nedan har vi samlat några bra filmer kring säkerhet och klättring.

De första fem filmerna handlar om förstemansfall och uppåtdrag. Vad händer egentligen  med säkraren vid ett kraftigt förstemansfall / uppåtdrag? Egensäkring för uppåtdrag kan vara bra både på fler-replängdersturer men även på kortare leder.

På många inomhusväggar finns det tunga säckar med någon form av vikt i. Dessa används av säkrare som inte väger så mycket – för att förhindra att de lyfts upp vid säkring/nedsänkning av klättrare. Samma problem finns naturligtvis utomhus oavsett om det gäller säkring av ledklättrare eller vid topprepsklättring. Vi har valt att kalla detta för markstand. Om säkraren står på ett exponerat ställe, t ex på en hylla eller i brant terräng, bör markstanden klara av drag i alla riktningar dvs både uppåt och nedåt (fullgod standplats). OBS. Om säkraren INTE sitter fast – riskerar båda att dras med i ett fall!
När man säkrar från en markstand eller hängande stand är det viktigt att förstå vad som händer vid ett kraftigt uppåtdrag. Detta påverkar ditt val av standplats. Inte minst valet av säkring för uppåtdrag.

Klättrarens ”förstemansfall” i filmerna symboliseras av ett långt andremansfall på topprep. För att påvisa krafterna på säkraren, som säkert hade varit kraftigare vid ett riktigt förstemansfall, så gör sig säkraren lite lättare genom att vara följsam vid fångrycket.

Till varje film finns en kortare förklaring.

1. Stand med kort egensäkring. Säkring för uppåtdrag kopplat i centralpunkten.

Standen har säkring för drag uppåt samlad i centralpunkten. Säkraren hänger i standens centralpunkt med dubbelt halvslag, ca 50-60cm lång egensäkring.
Resultat
Eftersom säkringen för uppåtdrag INTE går direkt till säkraren – dras säkraren uppåt mot en punkt mitt mellan standen och första säkringen (raka linjen i säkringskedjan). Säkraren riskerar att skada sig och kan i värsta fall tappa kontrollen på säkringen. Val av standplats är viktigt. Undvik tak och utstickande klippa som säkraren kan slå i.
Fallet blir dynamiskt för klättraren men belastningen på översta säkringen ökar inte nämnvärt om säkraren kopplar säkring för uppåtdrag direkt till sig för att undvika upplyft.

————————————————————————————————————————-

2. Stand med lång egensäkring. Säkring för uppåtdrag kopplat i centralpunkten.

Standen har säkring för drag uppåt samlad i centralpunkten. Säkraren är kopplad i standens centralpunkt med dubbelt halvslag, ca 2m lång egensäkring.
Resultat
Vid uppåtdrag dras säkraren mot en punkt mitt mellan standen och första säkringen (raka linjen i säkringskedjan). Längden på egensäkringen gör säkraren rörlig på stanplatsen. Längden gör också att säkraren inte kastas in i berget utan har möjlighet att ta några steg upp på berget (förutsatt att första säkringen inte sitter vid foten av leden). Ger dynamisk säkring – MEN ger också ett längre fall för klättraren, som riskerar att skada sig vid fallet.

————————————————————————————————————————-

3. Markstand med säkring för uppåtdrag kopplat direkt i klättraren – i linje med leden.

Markstanden har säkring för drag uppåt kopplad direkt i klättraren, ca 1m lång egensäkring. Säkraren står mitt mellan säkringen och första mellansäkringen på leden – i linje med leden.
Resultat
Vid uppåtdrag sträcks repet utan påverkan på säkraren (mycket bekvämt). Det är viktigt att säkraren står precis i linje med säkringen, annars riskerar denne att kastas i sidled (se nästa film). Denna stand ger kortast fall för klättraren men säkraren har ingen möjlighet att vara rörlig på standplatsen. Ger något högre belastning på översta mellansäkringen.

————————————————————————————————————————-

4. Markstand med säkring för uppåtdrag kopplat direkt i klättraren – EJ i linje med leden.

Markstanden har säkring för drag uppåt kopplad direkt i klättraren, ca 1m lång egensäkring. Säkraren står sidoförskjutet mellan säkringen och första mellansäkringen på leden – EJ i linje med leden.
Resultat
Vid uppåtdrag dras säkraren mot en punkt mitt mellan standen och första säkringen (raka linjen i säkringskedjan). Eftersom säkraren inte står precis i linje med säkringen riskerar denne att kastas i sidled (se filmen). Stor risk att säkraren skadar sig och förlorar kontrollen på säkringen.
Denna stand ger relativt kort fall för klättraren. Den lilla rörlighet som säkraren anser sig ha på standplats, eftersom denne INTE står med sträckt egensäkring, kan ge otäcka kast i sidled vid ett kraftigt fall.

—————————————————————————————————————————

5. Markstand med säkring för uppåtdrag kopplat direkt i klättraren – in från fel sida (höft).

Markstanden har säkring för drag uppåt kopplad direkt i klättraren, ca 1m lång egensäkring. Säkraren står på fel sida om egensäkringen så att denna kommer in till selen från fel sida (över vänster höft i ställe för höger). Egensäkringen SKALL ALLTID fästas på samma sida som repbromsen! Säkraren står mitt mellan säkringen och första mellansäkringen på leden – i linje med leden.
Resultat
Vid uppåtdrag ”rätas” säkringskedjan ut vilket gör att säkraren vrids runt repet tills egensäkring och repbroms sitter på samma sida. Stor risk att säkraren skadar sig och förlorar kontrollen på säkringen (otäckt!).

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket