Rapportera incident

Foto: Jonas Wiklund

Foto: Jonas Wiklund

Här kan du rapportera en incident, det vill säga ett tillbud eller en olycka. Genom att rapportera hjälper du Svenska Klätterförbundet att få ökade kunskaper om risker och olyckor. Informationen kommer sedan att användas i utbildning och vid informationsspridning. Det går bra att vara anonym.

Rapportera incident via webbformulär

Webbformulär incidentrapport »

Sekretesspolicy för hantering av incidentrapporter
Omständigheter i incidentrapporten kan komma att omnämnas av Klätterförbundet i t ex artiklar och föredrag. Uppgifterna kommer då att anonymiseras för att försvåra identifiering av den verkliga händelsen och därigenom också de inblandade personerna. Klätterförbundet för inte namn på dem som lämnar in incidentrapporter vidare. Om uppgiftslämnaren uppger sitt namn tolkar Klätterförbundet dock detta som att denne accepterar att bli kontaktad av om Klätterförbundet behöver kompletterande uppgifter. Klätterförbundet tar inte på eget initiativ kontakt med annan än uppgiftslämnaren.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp