Arrangera en tävling

Sascha_Karilampi_Y9B3438Tävlingar i sportklättring (lead, boulder och speed) som anordnas i Svenska klätterförbundets regi arrangeras av klätterklubbar som är medlemmar i förbundet. Här beskrivs hur man ansöker om att få arrangera en sådan tävling, samt kortfattat vilka villkor och förutsättningar som gäller för att arrangera en tävling i förbundets regi.

Vilka tävlingar kan klubben ansöka om att arrangera?
 • Deltävlingar i Juniorcupen för youth a, b, junior (och kids)
 • Deltävlingar i Sverigecupen för seniorer
 • Svenskt mästerskap i Bouldering
 • Svenskt mästerskap i Lead
 • Svenskt mästerskap i Speed
 • Svenskt juniormästerskap i Bouldering
 • Svenskt juniormästerskap i Lead
 • Svenskt juniormästerskap i Speed

 Samt, de år Sverige ansvarar för detta:

 • Nordiskt mästerskap i Lead
 • Nordiskt mästerskap i Bouldering

Specialarrangemang

Under speciella förutsättningar kan Tävlingskommittén bevilja en klubb att arrangera:

 • Svenskt mästerskap i Dyno
 • Svenskt mästerskap i Psicobloc

Vid intresse av att arrangera något av detta ta kontakt med Patrik Blom.

Kombi-arrangemang

Om en klubb önskar ansöka om att genomföra ett kombiarrangemang, d v s en tävling där flera grenar ingår, skall detta framgå av ansökan.

Ålderklasser

Tävlingsklasser på Svenska Mästerskap, Sverigecup och Juniorcup följder de riktlinjer om åldersindelning som IFSC har bestämt. Vi rekommenderar att övriga tävlingar i Sverige följder dessa klasser

 • Seniorer – Ålder 20+ (får tävla från det år man fyller 16)
 • Juniorer – Från det år man fyller 18 år till 19 år
 • Ungdom A – Från det år man fyller 16 år till 17 år
 • Ungdom B – Från det år man fyller 14 år till 15 år
 • Knattar A – Från det år man fyller 12 år till 13 år
 • Knattar B – Från det år man fyller 11 år

På Svenska Mästerskap tävlar vi bara i klasserna Senior, Junior, Ungdom A och Ungdom B. Tävling för yngre klasser kan förekomma under SM men ger då inget SM-tecken.

Om ansökan

Vem kan ansöka?
Klätterklubbar som är medlemmar i Svenska klätterförbundet kan ansöka om att arrangera tävlingar som genomförs i förbundets regi. Styrelsen i ansökande klubb skall stå bakom ansökan. Kommersiella anläggningar är välkomna att arrangera i samarbete med en klubb.

Vart skickas ansökan?
Ansökan skickas via e-post till Svenska klätterförbundet, på följande adress: kansliet@klatterforbundet.se samt till Patrik Blom på e-post patrik.blom@klatterforbundet.rf.se.

När får man svar?
Kansliet bekräftar alla ansökningar till angiven kontaktperson. Slutgiltigt besked om tilldelning av tävlingar ges när den nationella kalendern fastställs. Kansliet förbehåller sig rätten att fatta beslut om tilldelning av tävlingar före denna tidpunkt, om speciella skäl för detta finns.

Urval
Skulle flera klubbar anmäla intresse för samma arrangemang kommer Kansliet att välja den arrangör som kommittén anser har redovisat bäst förutsättningar att genomföra ett framgångsrikt arrangemang.

Valet av arrangör kommer att motiveras och kan inte överklagas. Skulle den som inte tilldelas ett arrangemang så önska kommer Kansliet att beskriva hur klubben kan öka chanserna att tilldelas arrangemanget senare år.

Om klubben inte tilldelas sökt arrangemang kommer Kansliet att erbjuda klubben ett annat arrangemang, under förutsättning att budgeten tillåter detta.

Krav på arrangören
Tävlingar i Svenska klätterförbundets regi arrangeras i enlighet med Svenska klätterförbundets regler för tävlingsklättring. Dessa finns att läsa på Svenska klätterförbundets hemsida. (www.bergsport.se) Reglerna finns på den här sidan.

Arrangören skall särskilt beakta Svenska klätterförbundets rekommendationer för säkra tävlingar som finns på samma sida.

Sponsring
Tävlingsverksamheten är en omfattande utgiftspost för Svenska klätterförbundet. På längre sikt är dock målet att tävlingar helst skall vara självfinansierade till större del. Om en arrangör kan finansiera hela eller delar av en tävling med externa medel, till exempel från någon sponsor, ökar möjligheten att tilldelas arrangemanget! På kort sikt skapar detta möjligheter för förbundet att arrangera fler tävlingar och på längre sikt leder det oss mot en situation där hela tävlingsverksamheten klarar sig utan ekonomiskt stöd från förbundet.

Det bör noteras att Svenska klätterförbundet inte alltid kan acceptera alla sponsorer för tävlingar i förbundets regi. Förbundet förbehåller sig rätten att säga nej till sponsorer som skulle kunna motverka klättringens och idrottsrörelsens grunder.

Ersättningar som utgår;

Arrangörsbidrag

Ersättning till ledbyggare

Ersättning till domare
Huvuddomare ersätts direkt av Svenska klätterförbundet. Äskande om ersättning för tävlingsarrangemang behöver inte innehålla sådana poster.

Priser
Arrangören ansvarar själv för priser till deltagarna. Svenska klätterförbundets tävlingskommitté ansvarar för medaljer till pristagarna i nationella och nordiska mästerskap.

word  Ansökan om att arrangera tävlingar i sportklättring
pdf Checklista för tävlingsarrangemang
 word Rekommendationer för säkra tävlingar
pdf Tävlingsguide Sportklättring

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp