Bli en landslagsatlet

Foto Björn Pohl

Inför varje tävlingssäsong sker antagningar till landslagen. Är du tävlingsklättrare och intresserad av att bli landslagsatlet kan du skicka in en ansökan. Håll utkik på hemsidan när det är dags för ansökan.

Uttagningskriterier 

Landslagsledaren och coacherna i landslaget är de som är ansvariga för uttagningen. Vid utvärdering kommer de ta hänsyn till tidigare fakta och göra en samlad bedömning inom följande områden:

  • Resultat från tävlingar som atleten deltagit i
  • Ranking – nationell och internationell
  • Ambition – utläses av ansökan och samtal under uttagningsläger
  • Förmågor – taktiska, fysiska, tekniska och mentala färdigheter

Utifrån var den som ansöker befinner sig kommer nivå för förväntad utveckling och prestation att definieras. Om den ansökande är i början av sin tävlingskarriär kan uttagningsgruppen föreslå att atleten tränas för deltagande i nationella tävlingar första året. Beroende på atletens utvecklingens kan den individuella tävlingsplaneringen senare även innehålla internationella tävlingar.

Landslagsledningens löfte

Landslagsledningens uppdrag är att skapa de förutsättningar som krävs för atleterna. För att de aktiva ska utvecklas och uppnå sina mål kommer de få stöd med träningsplanering, fysioterapi, mental coachning och nutritionslära. Ett ekonomiskt stöd ges för internationella tävlingar som de aktiva deltar i. Stödet består av licens och anmälningsavgift samt bidrag till resor och boende.

Det kommer för alla atleter som ingår i landslaget sportklättring att anordnas träningsläger, tävlingssimuleringar och andra obligatoriska sammankomster för vilka de aktiva kommer få ekonomiskt stöd i form av res- och boendebidrag.

Atletens löfte

Du som landslagsmedlem är en ambassadör för landslaget sportklättring och ska förmedla de värderingar som är grundstommen i verksamheten:

  • Ödmjukhet
  • Glädje
  • Ambition
  • Professionalism
  • Sportsmanship

Det innebär att du som atlet i landslaget sportklättring vid varje givet tillfälle ska agera som en förebild, i dialog med de som befinner sig i landslaget och de som du kommer i kontakt med utanför landslaget.

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket