Bli en landslagsatlet

Foto Björn Pohl

Inför varje tävlingssäsong sker antagningar till landslagen, vanligtvis i slutet av året. Är du tävlingsklättrare med en högt uppsatt ambition om en internationell karriär inom tävlingsklättring och vill bli en landslagsatlet kan du skicka in en ansökan när ansökningsperioden är öppen. Landslagsledningen kan löpande under säsongen uppmärksamma lovande klättrare och ta in dessa efter ansökan gjorts. Håll utkik på hemsidan när det är dags för ansökan.

Uttagningskriterier 

Uttagningen sker efter utvärdering av förbundskapten och junior/senior coach. Förbundskaptenen är ytterst ansvarig för uttagningen. Vid utvärdering kommer de ta hänsyn till tidigare fakta och göra en samlad bedömning inom följande områden:

  • Resultat från tävlingar som atleten deltagit i
  • Ranking – nationell och internationell
  • Ambition – utläses av ansökan och samtal under uttagningsläger
  • Förmågor – taktiska, fysiska, tekniska och mentala färdigheter

Utifrån var den som ansöker befinner sig kommer nivå för förväntad utveckling och prestation att definieras. Om den ansökande är i början av sin tävlingskarriär kan uttagningsgruppen föreslå att atleten tränas för deltagande i nationella tävlingar första året. Beroende på atletens utveckling kan den individuella tävlingsplaneringen senare även innehålla internationella tävlingar.

Landslagsledningens löfte

Landslagsledningens uppdrag är att skapa förutsättningar för atleterna i landslaget och dess utvecklingstrupp att utvecklas. För att de aktiva ska utvecklas och uppnå sina mål kommer de få stöd med träningsplanering, fysioterapi, mental coachning och nutritionslära. Ett ekonomiskt stöd ges för internationella tävlingar som de aktiva deltar i. Stödet består av licens och anmälningsavgift samt bidrag till resor och boende. Stödet är baserat på varje individs personliga tävlingsplanering.
Det kommer för alla atleter som ingår i landslaget sportklättring att anordnas träningsläger, tävlingssimuleringar och andra obligatoriska sammankomster för vilka de aktiva kommer få ekonomiskt stöd i form av res- och boendebidrag.

Atletens löfte

Som atlet i landslaget och dess utvecklingstrupp har du motivationen och viljan att ge 100% vid varje tillfälle och använda varje tillfälle att utvecklas till en internationell tävlingsklättrare. Du kommer följa de riktlinjer landslagsorganisationen sätter upp, respektera de beslut som tas och följa den träningsplan/tävlingsplan som kommuniceras till dig.

Du som landslagsmedlem är en ambassadör för landslaget sportklättring och Svenska Klätterförbundet och ska förmedla de värderingar som är grundstommen i verksamheten:

  • Ödmjukhet
  • Glädje
  • Ambition
  • Professionalism
  • Sportsmanship

Det innebär att du som atlet i landslaget sportklättring vid varje givet tillfälle ska agera som en förebild, i dialog med de som befinner sig i landslaget och de som du kommer i kontakt med utanför landslaget.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp