Juniorlandslag sport

Juniorlandslaget representerar Sverige i internationella klättertävlingar i disciplinerna lead och boulder i klassen junior (18-19 år).

Länk medlemmar juniorlandslaget >

Juniorlandslagets förbundskapten ansvarar för uttagning, träningsupplägg för de som inte har egen tränare, träningsläger och anmälningar till internationella tävlingar. Samtliga inom landslagsledningen arbetar ideellt för förbundet.

Förbundet kan i nuläget endast bidra med viss del av kostnaden för landslagets internationella tävlande. Deltagarna måste stå för en stor del av kostnaden själva, i stort sett kan man säga att ersättningen täcker resekostnaden.

Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss.

Uttagning av juniorlandslag

Beslut om vilka som ska ingå i landslaget tas av förbundskaptenen. Flera faktorer räknas in:

  • Prestationer och resultat i Svenska klätterförbundets tävlingar samt internationella tävlingar i rangordning: Svenska Cuper, SM/JSM, Nordiska mästerskap och Internationella tävlingsresultat (EYC, JEM, JVM)
  • Eventuella skadeproblem
  • Tävlingsfrekvens, motivation och hur man fungerar i teamet vägs in.

Landslagsmedlemmarna förväntas att ställa upp på Klätterförbundets nationella tävlingar (SM och Svenska cup tävlingar) samt Nordiska mästerskap inom den aktives disciplin för att erhålla subvention från förbundet. Undantag från detta måste ske i samråd och med godkännande av förbundskaptenen.

Aktiva i förbundets landslag och träningsgrupper ska förhålla sig till Sportklätterlandslagets uppförandekod.

pdfSportklätterlandslagets uppförandekod

Resultatkriterier för juniorlandslaget

För att under nästkommande säsong ingå i juniorlandslaget krävs att man har god möjlighet att nå den övre halvan av startfältet i en EYC-tävling (European Youth Cup) eller ett Junior EM/Junior VM. Detta bör under nästkommande säsong även förvekligats för att behålla sin landslagsplats.

För juniorlandslaget kategori I krävs möjlighet att nå final på EYC-tävlingar eller semifinal på ett JVM. Detta bör under nästkommande säsong även förverkligats för att tillhöra Kat.1

Förklaring kategori I: Aktiva i juniorlandslaget kategori I kommer till Riksidrottsförbundet (RF) att föreslås som kandidater för att erhålla individuellt direkt RF-stöd. Målsättningen är även att aktiva i kategori I ska kunna delta i samtliga EYC-tävlingar samt Junior EM och Junior VM under året för att på så sätt kunna erhålla högsta möjliga världsranking.

De som uttagits innehar sin plats under hela året, men även deltagare som står utanför landslaget har möjlighet att bli uttagna till internationella tävlingar baserat på framstående prestationer och/eller exceptionell utveckling under året. Landslagsmedlemmarna kommer även inför varje ny tävlings säsong ingå nytt avtal med Klätterförbundet där det framgår vad förbundet skall bidra med och vilka skyldigheter de aktiva har gentemot förbundet.

Fler möjligheter att representera landslaget

I det fall vårt juniorlandslag inte fyller kvoten för varje nations deltagarantal öppnas möjligheten för aktiva som inte tagits ut att delta på EYC tävlingar. Dessa måste täcka alla kostnader själva men förbundet hjälper givetvis till med licensansökningar och tävlingsanmälningar. Intresse skall i god tid, efter  att officiell uttagning, meddelas förbundskaptenen. I det fall fler tävlande än vår kvot anmäler sig är det förbundskaptenen som tar beslut vilka som får delta.

Länk medlemmar juniorlandslaget >

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket