Seniorlandslag sport 2019

Seniorlandslaget representerar Sverige i internationella klättertävlingar i disciplinerna lead, boulder och speed.

Bli en landslagsatlet/Uttagningskriterier – Uttagning 2019

Inför varje kommande tävlingssäsong sker antagningar till landslaget och du som intresserad tävlingsklättrare kan skicka in din ansökan, håll utkik på hemsidan när det är dags för ansökan.

Landslagsledaren och coacherna i landslaget är de som är ansvariga för uttagningen. De kommer vid utvärdering ta hänsyn till tidigare fakta, resultat av de klätterrelaterade testerna och göra en samlad bedömning inom följande områden:

  • Resultat från tävlingar som atleten deltagit i
  • Ranking – nationell och internationell
  • Ambition – utläses av ansökan och samtal under uttagningsläger
  • Förmågor – taktiska, fysiska, tekniska och mentala färdigheter

Utifrån var du befinner dig kommer nivå för förväntad utveckling och prestation att definieras. Om du som atlet är alldeles i början av din tävlingskarriär så kan man föreslås att tränas för deltagande i nationella tävlingar första året. Därefter kommer eventuellt, beroende på utvecklingens framfart, din individuella tävlingsplaneringen innehålla internationella tävlingar.

Landslagsledningens löfte

Som atlet i landslaget får du en individuell utvecklingsplan som tas fram tillsammans med landslagscoach. Den ska beskriva dina individuella mål, styrkor, områden att utvecklas inom och tävlingar som du ska delta i under säsongen. Landslagsledningens uppdrag är att skapa de förutsättningar som krävs. För att kunna uppnå dina mål kommer du exempelvis få stöd med träningsplanering, fysioterapi, mental coachning och nutritionslära. Även ett ekonomiskt stöd för de internationella tävlingar som du deltar i genom licens och anmälningsavgift, res- och boendebidrag.

Det kommer för alla atleter som ingår i landslaget sportklättring att anordnas träningsläger, tävlingssimuleringar och andra obligatoriska sammankomster för vilka man kommer att få ett ekonomiskt stöd i form av res- och boendebidrag.

Atletens löfte

Du som landslagsmedlem är en ambassadör för landslaget sportklättring och ska förmedla de värderingar som är grundstommen i verksamheten:

  • Ödmjukhet
  • Glädje
  • Ambition
  • Professionalism
  • ”Sportsmanship”

Det innebär att du som atlet i landslaget sportklättring vid varje givet tillfälle ska agera som en förebild, i dialog med de som befinner sig i landslaget och de som du kommer i kontakt med utanför landslaget.

Länk medlemmar seniorlandslaget >

Samarbetspartners
trygga_idrottmiljoer framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket