Sportklättring

Foto: Jonas Paulsson

Foto: Jonas Paulsson

Svenska Klätterförbundets tävlings-kommitté ansvarar för de svenska tävlingsreglerna för de nationella cuperna och de svenska mästerskapen.

Tävlingskommittén har, på förbunds-styrelsens uppdrag, tagit fram en komplett tävlingsguide för Lead, Boulder och Speed. Det finns endast i en preliminär utgåva som ersätter tidigare tävlingsguider. Dessutom finns Mallar för scorecards och Rekommendationer för säkra tävlingar.

pdf Tävlingsguide sportklattring (V2.0, Fastställd 2014-01-28)
pdf Rekommendationer för säkra tävlingar (Fastställd 2009-08-23)
pdf Mallar för scorecards för lead och bouldering (i en ZIP-fil)

Nedan finns en checklista som stöd för er som arrangerar förbundstävlingar. Den anger vad som bör göras när man planerar, genomför och avslutar en tävling men ersätter inte Tävlingsguiden.

word  Checklista för tävlingsarrangemang (Utgåva 1.2 2012-10-27)
pdf Checklista för tävlingsarrangemang (Utgåva 1.2 2012-10-27)

Det internationella regelverket tas fram av IFSC och finns att hämta på IFSC’s hemsida.

De svenska tävlingsreglerna fastställs av Tävlingskomittén och antas av förbundsstyrelsen. Tävlingsregler, samt ändringar i dessa, skall lämnas för godkännande till Riksidrottsstyrelsen.

 

 

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket