Bli instruktör

Svenska Klätterförbundets utbildningskommitté erbjuder examinationer till klätterinstruktör i fyra olika discipliner: inomhus, sport, klippa och is. Du blir auktoriserad instruktör efter godkänd examination och då samtliga förkrav är uppfyllda. Klätterförbundet arrangerar vanligtvis inte kurser som leder fram till examinationerna, utan rekommenderar dig som vill bli instruktör att kontakta en erfaren auktoriserad instruktör för en förberedande kurs inom den valda disciplinen.

Inför anmälan till examination behöver du uppfylla en del formella krav, t ex vara medlem i en förbundsansluten klätterklubb, vara fyllda 18 år och ha genomfört praktiktillfällen hos en auktoriserad instruktör. Mer om de specifika kompetenskraven för att bli instruktör hittar du i normerna, och tips om hur du bäst förbereder dig kan du läsa i en aspiranthandledning.

Nya normerna gäller från första september 2021

Vi har uppdaterat våra normerna för instruktörer och kurser för att göra dem tydligare. De nya normerna gäller från första september 2021. Läs de nya normerna samt en sammanfattning av vilka uppdateringar som gjorts.

Gällande normer t.o.m. sista augusti 2021

Aukt_instr_100

Inomhusklätterinstruktör   kategori_inomhus_100

Examination
För att bli auktoriserad inomhusinstruktör krävs det att aspiranten genomgår en examination med godkänt resultat. Som inomhusklätterinstruktör är ditt arbetsområde uteslutande artificiella väggar.

Dokument inomhusklätterinstruktör

pdfAspiranthandledning inomhusinstruktör
pdfNorm inomhusinstruktör
pdfNorm topprepskurs inomhus
pdfNorm ledkurs inomhus
pdfNorm Topprepsinstruktörskurs
pdfNorm Uppklättring
pdfValidering utländsk inomhusklätterinstruktör

Sportklätterinstruktör   kategori_sport_100

Examination
För att få genomgå en examination till sportklätterinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd inomhusinstruktör. En sportklätterinstruktör har befogenheter att hålla kurser på klippa utrustad med bultar och som ej är högre än en halv replängd.

Dokument sportklätterinstruktör

pdf Auktoriseringskurs sportklätterinstruktör 
pdf Norm för sportklätterkurs
pdf Norm för sportklätterinstruktör
pdf Norm för kurs klätterledare utomhus

Klippklätterinstruktör  kategori_klippa_100

Hjälpinstruktör
Inför en examination till klippklätterinstruktör krävs det att aspiranten är utbildad hjälpinstruktör på klippa. Denna kurs kan ges av alla auktoriserade klippklätterinstruktörer. Kursen ger dig möjlighet att lära dig de grunder du behöver för att så småningom bli klippklätterinstruktör.

Examination
För att få genomgå en examination till klippklätterinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd hjälpinstruktör.

Dokument klippklätterinstruktör

pdf Aspiranthandledning klippklätterinstruktör
pdf Norm hjälpinstruktörskurs klippa
pdf Norm klippklätterinstruktör
pdf Norm grundkurs klippa
pdf Norm fortsättningskurs klippa
pdf Norm räddningskurs 1 klippa
pdf Norm räddningskurs 2 klippa
pdf Norm aidkurs klippa
pdf Ansökan examen klippinstruktör
Ansokan_examen_klippklattring (.doc)

Isklätterinstruktör   kategori_is_100

Examination
För att få genomgå en examination till isklätterinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd klippklätterinstruktör.

Dokument isklätterinstruktör

pdf Norm isklätterinstruktör
pdf Norm grundkurs isklättring
pdf Norm fortsättningskurs isklättring
pdf Norm fortsättningskurs mixklattring

För information om kurs och examinationstillfällen se Utbildningskalendern.

Iwona_Kellie_kurs

Foto: Iwona Kellie

Examinationer

Klätterförbundet genomför regelbundet examinationer, och de annonseras i utbildningskalendern. Anmälan sker genom det anmälningsformulär som finns på respektive examination. Uppfyllandet av förkraven redovisas i samband med anmälan. Se aspiranthandledning för respektive instruktörsnivå.

Hittar du ingen examination i utbildningskalendern som passar era önskemål går det att beställa en examination. Examinationer tar upp till sex aspiranter och beställaren står för hela kostnaden. Kontakta kansliet för mer information.

Innan ni beställer ett arrangemang se till att ni har ordning på följande:

  • Ta beslut i klubben om att ni vill köpa ett arrangemang. Det är klubben/klätterväggen som är betalningsskyldig, inte deltagarna. Hör av er till kansliet för aktuella priser.
  • En kontaktperson ska vara utsedd. Det är lättast för kansliet och anlitade examinatorer att ha en person att kommunicera med. Vid examination ska kontaktpersonen kunna vara behjälplig på plats under arrangemanget, men bör själv inte delta.

För att beställa en examination kontakta kansliet på: utbildning@klatterforbundet.se

Det går även utmärkt att kontakta kansliet för att meddela önskemål om examination i en viss disciplin utan att beställa en egen examination. Får vi in flera önskemål gör vi givetvis vad vi kan för att tillgodose dem.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp