Bli instruktör

Svenska Klätterförbundets utbildningskommitté erbjuder examination till klätterinstruktör i fyra olika discipliner: inomhus, sport, klippa och is. Du blir auktoriserad instruktör efter godkänd examination och då samtliga förkrav är uppfyllda. Skissen nedan visar de olika instruktörsnivåerna och kurser dessa får hålla. Klätterförbundet arrangerar vanligtvis inte kurser som leder fram till examinationerna, utan rekommenderar dig som vill bli instruktör att kontakta en erfaren auktoriserad instruktör för en förberedande kurs inom den valda disciplinen.

Uppdaterade normer för auktoriserade klätterinstruktörer gällande från första september 2021

pdfNorm auktoriserade klätterinstruktörer

Läs sammanfattning av uppdateringarna i normerna.

Aukt_instr_100

Inomhusklätterinstruktör   kategori_inomhus_100

Examination
För att bli auktoriserad inomhusinstruktör krävs det att aspiranten genomgår en examination med godkänt resultat. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar.

Dokument inomhusklätterinstruktör

pdfAspiranthandledning inomhusinstruktör
pdfNorm inomhusinstruktör
pdfNorm topprepskurs inomhus
pdfNorm ledkurs inomhus
pdfNorm Topprepsinstruktörskurs
pdfNorm Uppklättring
pdfValidering utländsk inomhusklätterinstruktör

Sportklätterinstruktör   kategori_sport_100

Examination
För att få genomgå en examination till sportklätterinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd inomhusinstruktör. En sportinstruktör har befogenheter att utöva kurser på klippa utrustad med bultar och som ej är högre än en halv replängd. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar.

Dokument sportklätterinstruktör

pdf Auktoriseringskurs sportklätterinstruktör 
pdf Norm för sportklätterkurs
pdf Norm för sportklätterinstruktör
pdf Norm för kurs klätterledare utomhus

Klippklätterinstruktör  kategori_klippa_100

Hjälpinstruktör
Inför en examination till klippklätterinstruktör krävs det att aspiranten är utbildad hjälpinstruktör på klippa. Denna kurs kan ges av alla auktoriserade klippklätterinstruktörer. Kursen ger dig möjlighet att lära dig de grunder du behöver för att så småningom bli klippklätterinstruktör.

Examination
För att få genomgå en examination till klippinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd hjälpinstruktör. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar.

Dokument klippklätterinstruktör

pdf Aspiranthandledning klippklätterinstruktör
pdf Norm hjälpinstruktörskurs klippa
pdf Norm klippklätterinstruktör
pdf Norm grundkurs klippa
pdf Norm fortsättningskurs klippa
pdf Norm räddningskurs 1 klippa
pdf Norm räddningskurs 2 klippa
pdf Norm aidkurs klippa
pdf Ansökan examen klippinstruktör
Ansokan_examen_klippklattring (.doc)

Isklätterinstruktör   kategori_is_100

Examination
För att få genomgå en examination till isklätterinstruktör krävs det att du tidigare är godkänd klippklätterinstruktör. Som stöd vid utbildning och inför en examination finns det en aspiranthandledning som definierar förkrav och hur en examination går till. Vidare ges det förslag på lämpliga förberedelser och klarlägger vissa ståndpunkter och frågeställningar. Dokument inför en examination finns länkat nedan.

Dokument isklätterinstruktör

pdf Norm isklätterinstruktör
pdf Norm grundkurs isklättring
pdf Norm fortsättningskurs isklättring
pdf Norm fortsättningskurs mixklattring

För information om kurs och examinationstillfällen se Utbildningskalendern.

Iwona_Kellie_kurs

Foto: Iwona Kellie

Examinationer

Utbildningskommittén genomför regelbundet examinationer. Alla examinationer annonseras i utbildningskalendern. Anmälan sker genom det anmälningsformulär som finns på respektive examination. Se till att din anmälan är korrekt gjord och att du betalar rätt avgift. För lokalt arrangemang skickas förfrågan till Utbildningskommittén, se kontaktsidan. För deltagande på instruktörsexaminationer krävs att aspiranten är medlem i en klubb ansluten till Svenska Klätterförbundet. Uppfyllandet av förkraven redovisas i samband med anmälan. Se aspiranthandledning för respektive instruktörsnivå.

Hittar du ingen examination i utbildningskalendern som passar era önskemål går det att beställa en examination. Examinationer tar upp till sex aspiranter och beställaren står för hela kostnaden. Kontakta kansliet för mer information.

Lokalt arrangemang

Ett lokalt arrangemang beställs av en lokalklubb eller en klättervägg. På dessa arrangemang köper klubben ett helt paket med 6 platser, sedan är det upp till klubben att fördela dessa platser.

Vid beställning av ett lokalt arrangemang väljer klubben/klätterväggen ett lämpligt datum och önskemål om plats. Klätterförbundet hittar därefter examinatorer/instruktörer till arrangemanget. Planera i god tid, minst tre månaders framförhållning är lämpligt. Minst två examinatorer genomför examinationen, sen ytterligare en examinator per två aspiranter. Antalet platser kan utökas om lokalerna/platsen så tillåter och fler examinatorer finns att tillgå.

Innan ni beställer ett arrangemang se till att ni har ordning på följande:

  • Ta beslut i klubben om att ni vill köpa ett arrangemang. Det är klubben/klätterväggen som är betalningsskyldig, inte deltagarna. Hör av er till kansliet för aktuella priser.
  • En kontaktperson ska vara utsedd. Det är lättast för kansliet och anlitade examinatorer att ha en person att kommunicera med. Vid examination ska kontaktpersonen kunna vara behjälplig på plats under arrangemanget, men bör själv inte delta.

För att beställa en examination kontakta kansliet på: utbildning@klatterforbundet.se

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket