Börja klättra

Säkring av andreman vid Dyviksudd

Foto: Johanna Löfvenius

“Man börjar inte klättra, man slutar. De allra flesta av oss klättrar som barn. I träd, på små klippor, på möbler i hemmet eller på våra föräldrar. När vi blir äldre avtar intresset och behovet för många, medan andra hittar tillbaka till, eller fortsätter med, klättringen.” Någon klok person

Det finns flera möjligheter att börja och lära sig klättra. Det bästa sättet är att gå en kurs, inomhus eller utomhus. Då får du lära dig klättring och säkerhet från grunden. Gemensamt för alla typer av klätterkurser är att du alltid bör anlita en instruktör som är auktoriserad av Svenska Klätterförbundet.

Klättring är en bred sport, som innefattar allt från inomhus på någon meters höjd till 8 000-meterstoppar med mycket omfattande utrustning. Klättrings olika varianter och discipliner »

Nedan presenteras var du kan gå grundläggande kurser och vilka kurser som finns.

Här kan du gå klätterkurser

Grundkurs via klubb
Många av Klätterförbundets klubbar erbjuder grundkurs i klättring. Det kan vara en inomhuskurs för att erhålla toppreps- eller ledkort, eller det kan vara en grundkurs i sport- eller klippklättring utomhus. Hitta din närmsta klätterklubb »

Grundkurs via instruktör eller klättergym
Det finns en mängd företag som erbjuder grundkurser i klättring. Det kan vara en enskild, auktoriserad instruktör som bedriver kurser genom egen firma, eller så kan det till exempel vara ett klättergym som erbjuder nybörjarkurser med någon av de anställda instruktörerna. Oavsett vilken aktör du väljer, se till att instruktören är auktoriserad av Svenska Klätterförbundet, med en giltig licens. Hitta en instruktör nära dig.

Hitta den grundkurs som passar dig bäst

Inomhus: Topprepsklättringskurs
topprep_och_ledkortDet är den kurs som många börjar med idag och som ger dig “grönt kort”. Det gröna kortet är ofta en förutsättning för att du ska kunna klättra rep på en klättervägg. Kursens målsättning är att du ska kunna topprepsklättra och topprepssäkra självständigt på en inomhusvägg. Du kommer att lära dig om vanligt förekommande utrustning vid en inomhusvägg och efter genomgången kurs är målet att du ska ha förståelse för vilka risker som finns vid en inomhusväg samt hur du undviker skador  och olyckor vid topprepsklättring. Du får också lära dig en del om  uppvärmning, stretching och skadeförebyggande träning, samt en del om klätterteknik.

Inomhus: Ledklättringskurs
Kursen som ger dig “rött kort”. Kursinnehållet liknar det för topprepskurs, men här lär du dig att klättra med repet från backen, det vill säga att du kopplar i repet i karbiner längs vägen. Du lär dig också att säkra en person som ledklättrar.

Utomhus: Grundkurs i klippklättring
Det här är kursen för dig som vill komma igång med traditionell klippklättring och skaffa dig en bra grund att bygga vidare från. Under kursen får du bland annat lära dig att topprepsklättra, fira, bygga ankare med hjälp av naturliga säkringar samt att klättra som andreman i ett replag. Kursen syftar till att ge dig sådana kunskaper att du på egen hand kan ge dig ut och topprepsklättra på egenbyggda ankare. Du ska också kunna ingå i ett replag som andreman tillsammans med en mer erfaren försteman. Grundkurs i klippklättring brukar genomföras under två hela dagar.

Utomhus: Sportklätterkursen
Sportklätterkursen väljer du om snabbt komma igång med klättring på bultade sportklätterleder. Kursen tar inte upp hur man använder naturliga säkringar som kilar och kamsäkringar, utan du får lära dig ledklättring på bultade leder, hur man bygger ankare med borrbultar, firning med mera. Sportklätterkursen genomförs oftast under två hela dagar.

Kurser i alpin klättring
Svenska Klätterförbundet har inte tagit fram normerade kurser för klättring i alpin miljö, eftersom auktoriserade klipp-eller isklätterinstruktörer inte är utbildade för att hålla i sådana kurser. Svenska Bergs-guideorganisationen (SBO) däremot sysslar med guidning och utbildning i alpin miljö. Kurser hålls av olika guidefirmor, både i svenska fjäll och utomlands.

När du gått en kurs för utomhusklättring finns mängder av klättring i Sverige.

Träna klättring

I kurserna som nämns ovan är det största fokuset lagt på säkerheten, för att du ska kunna klättra säkert och för att du ska behärska tekniker för att säkra andra. För att utveckla din egen klättring så kan du delta i en träningsgrupp i någon klubb. Tränarutbildningen i Sverige är ett arbete under utveckling och det blir stadigt fler utbildade tränare runt om i landet. I en träningsgrupp (eller med en privat tränare) ligger fokus på den klättertekniska färdigheten. Hör med din klubb eller klättergym vilka möjligheter som finns där du bor.

Fortsättnings och fördjupningskurser

Fortsättningskurs i klippklättring är normerad att ge dig kunskaper för att själv kunna leda kortare turer och att ingå som andreman på turer på flera replängder. Fortsättningskursen utformas till stor del efter deltagarnas behov, önskemål och tidigare kunskaper.

Räddningskurs 1 är kursen för dig som funderar på att börja klättra långturer. Faktum är nämligen att alla leder som är längre än halva repets längd kan kräva kunskaper i kamraträddning för att du ska kunna evakuera en skadad kamrat. Räddningskurs 1 behandlar grunderna i kamraträddning och fokuserar på räddning av en skadad andreman. Under kursen får du bland annat lära dig metoder för att fira ner och hissa en skadad klättrare.

Räddningskurs 2 är den naturliga fortsättningen på Räddningskurs 1 och fokuserar på tekniker för räddning av förstemannen. Du får bland annat lära dig hur man snabbt tar sig till en skadad försteman och hur man firar ner med en skadad person flera replängder.

Aidklätterkursen vänder sig till dig som vill lära dig konsten att klättra upp för till synes omöjliga klippväggar med hjälp av aidklätterteknik. Du får lära dig ett smidigt system för aidklättring och att hantera den utrustning som krävs för denna form av klättring.

Grundkurs i isklättring kan du gå om du har gått grundkurs i klippklättring eller har motsvarande kunskaper. Kursen ger dig nödvändiga kunskaper för att kunna topprepsklättra på egen hand samt att kunna gå som andreman i ett replag på is.

Fortsättningskurs i isklättring fokuserar på ledklättring på is och syftar till att du ska kunna fungera som försteman i ett replag. Du får lära dig hur det går till att klättra leder på flera replängder och hur man bär sig åt för att ta sig ner efter klättringen, bland annat med hjälp av isankare.

Mixklätterkursen fokuserar på de specialtekniker som behövs för mixklättring, bland annat hur du använder isyxor och stegjärn för att få fäste på ren klippa. Under kursen lär du dig att mixklättra på topprep och du får även förståelse förhur det går till att ledklättra mixade leder.

Hjälpinstruktörskursen är för dig som vill börja lära ut klippklättring till andra. Under kursen kontrolleras dina tekniska färdigheter i moment som ingår i grund- och fortsättningskursen och du får tips om hur dessa moment kan läras ut. Efter att ha genomgått hjälpinstruktörskursen med godkänt resultat kan du assistera en auktoriserad instruktör på kurser i klippklättring. Hjälpinstruktörskursen är ett steg på vägen mot att bli auktoriserad klippklätterinstruktör.

Kurser i alpin klättring
Svenska Klätterförbundet har inte tagit fram normerade kurser för klättring i alpin miljö, eftersom auktoriserade klipp-eller isklätterinstruktörer inte är utbildade för att hålla i sådana kurser. Svenska Bergsguideorganisationen (SBO) däremot sysslar med guidning och utbildning i alpin miljö. Kurser hålls av olika guidefirmor, både i svenska fjäll och utomlands.

 

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket