Nedsänkning

 När klättraren signalerar att han eller hon vill ner, ta hem repet så att det blir helt spänt. Håll båda händerna på det passiva repet och signalera okej till klättraren. Låt klättraren släppa taget och känna att repet är spänt innan nedsänkningen påbörjas. Repet ska hållas i S-läge med båda händerna om det passiva repet under hela nedsänkningen.

VIKTIGT – filmerna är avsedda som komplement till kurser ledda av auktoriserade instruktörer. Filmerna ersätter inte på något sätt en kurs.  Att praktisera innehållet på egen hand kan vara förenat med livsfara.


Avsnitt
Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket