Repbromsen

För att bromsa en klättrares fall behöver du hjälp av en repbroms, som bromsar repet genom friktion. De vanligaste typerna av repbroms är av slotmodell eller av hjälplåsande modell. Se till att du är väl insatt i hur din broms fungerar och följer tillverkarens instruktioner! Filmen demonstrerar hur du kopplar en repbroms av slotmodell.

VIKTIGT – filmerna är avsedda som komplement till kurser ledda av auktoriserade instruktörer. Filmerna ersätter inte på något sätt en kurs.  Att praktisera innehållet på egen hand kan vara förenat med livsfara.


Avsnitt

 

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket