Repet och topprepsankaret

Toppankaret är det fäste som repet löper genom i toppen, antingen låskarbiner eller fasta ringar. Ta för vana att kontrollera toppankaret när du kommer upp. Vid minsta tveksamhet, fråga en instruktör eller väggansvarig.

VIKTIGT – filmerna är avsedda som komplement till kurser ledda av auktoriserade instruktörer. Filmerna ersätter inte på något sätt en kurs.  Att praktisera innehållet på egen hand kan vara förenat med livsfara.


Avsnitt
Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket