Säkringsarbete

Filmen förklarar hur säkringsarbetet fungerar med en broms av slotmodell. Repbromsen har otillräcklig effekt när repet går som ett U, och tillräcklig effekt när repet går som ett S. Genom att variera mellan U- och S-läge på rätt sätt kan du ta hem rep och ändå vara beredd på att bromsa ett fall när som helst. Du måste alltid hålla en hand på det passiva repet när du säkrar!

Tips och erfarenheter

• Det är särskilt viktigt att ta hem ordentligt i början när klättraren är nära marken. Elasticiteten i repet gör att klättraren annars kan slå i marken vid ett fall.
• Stor viktskillnad mellan säkrare och klättrare kan kompenseras för genom att säkringspersonen kopplar in sig i ett markankare  som en viktsäck.
• Lodlinjen. Ju tyngre klättrare jämfört med säkraren, desto viktigare blir det
att stå nära lodlinjen, dvs så rakt under toppankaret som möjligt. Annars riskerar
säkringsmannen att pendla in i väggen.

VIKTIGT – filmerna är avsedda som komplement till kurser ledda av auktoriserade instruktörer. Filmerna ersätter inte på något sätt en kurs.  Att praktisera innehållet på egen hand kan vara förenat med livsfara.


Avsnitt
Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket