Vanliga fel

Här tipsar vi om hur du kan undvika några av de vanligaste fällorna som kan ställa till det för dig som säkrar.

  1. Ha inte säkringshanden för nära bromsen. Risk för att fastna i bromsen.
  2. Håll alltid ordentligt tag i säkringsrepet.
  3. Var uppmärksam. Låt mobilen ligga!
  4. Stå inte för långt från väggen. Risk att ryckas in i väggen om klättraren faller.

VIKTIGT – filmerna är avsedda som komplement till kurser ledda av auktoriserade instruktörer. Filmerna ersätter inte på något sätt en kurs.  Att praktisera innehållet på egen hand kan vara förenat med livsfara.


Avsnitt
Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket