Klätterutbildning för lärare

Klätterförbundets Klätterutbildning för idrottslärare Tack vare stöd från organisationen Svenskt Friluftsliv kan Klätterförbundet erbjuda denna specialutformade klätterutbildning för lärare. Kursen vänder sig i första hand till idrottslärare på gymnasiet som har klätterväggar på sina respektive skolor, men saknar kompetensen att använda dem på ett säkert sätt. Kursen syftar också till att ge läraren tillräcklig kompetens för att kunna bedriva enkel klippklättring utomhus med sina elever. Under läsåret 2018-2019 startade utbildningen som ett pilotprojekt, och nu närmar sig starten för vår tredje årskull, 2020-2021! Se datum och hur du ansöker längre ner. Välkommen!
Mål och innehåll
Målet med utbildningen är att lärare ska kunna ansvara för klätteraktiviteter på ett säkert och inspirerande sätt inom skolans verksamhet. I utbildningen ingår topprepsklättring (Topprepskort) och ledklättring (Ledkort) på konstgjorda inomhusväggar samt sportklätterkurs utomhus. Kursdeltagarna har dessutom möjlighet att uppnå nivåerna topprepsinstruktör inomhus samt klätterledare utomhus. Dessa nivåer rekommenderas som ett lägsta krav för att självständigt ansvara för klättring med grupper. Samtliga kurser följer svenska klätterförbundets normer. Deltagarna ska även få förståelse för hur klättring kan användas som en del i gymnasieskolans kurser.
Befogenheter
Topprepskort ger innehavaren kunskaper att klättra och att säkra en annan klättrare vid topprepsklättring inomhus. Ledkort ger innehavaren kunskaper att ledklättra och att säkra en annan ledklättrare inomhus. Sportklätterkursen ger egna färdigheter i led- och topprepsklättring på mindre klippor där säkringarna utgörs av borrbultar. Klätterledarkursen ger befogenhet att anordna topprepsklättring för grupper på mindre klippor utomhus. Topprepsinstruktören får lov att utbilda andra och utfärda grönt kort för topprepsklättring inomhus.
För vem?
Kursen vänder sig i första hand till dig som är behörig idrottslärare i gymnasieskolan, men även idrottslärare i grundskolan är välkomna att ansöka. För att bli antagen till utbildningen krävs ingen tidigare klättererfarenhet, men du ska vara fullt frisk och ha normal god fysik. Innan du kan bli godkänd som topprepsinstruktör och klätterledare krävs att du har gått en förstahjälpen kurs (högst 5 år gammal).
Kursens upplägg
Kursen består av tre delar: utbildningstillfällen, egen träning och praktik samt egna litteraturstudier. Under året ska du logga åtminstone 20 träningspass inomhus och 6 tillfällen ute, förutom de planerade träffarna. Inför examinationen till topprepsinstruktör behöver du dessutom praktik från två topprepskurser inomhus. För att kunna träna klättring och praktisera tillsammans med en instruktör behöver du ha möjlighet att ta dig till en klättervägg som erbjuder normerade kurser. Du behöver också kunna ta dig till klätterklippor för egen träning. Det är en fördel om du har en fast klätterpartner att träna med – gärna en lärarkollega som också går kursen.
Tidpunkter för lärarutbildning årskull 2020 – 2021
Kursen går över ett år och omfattar fem lärarledda tillfällen om sammanlagt 8 dagar, samt egen praktik utöver det. Åtta deltagare per grupp, max 16 deltagare totalt.

Tider för klätterutbildning för lärare 2020 till 2021  
Vecka/ År Datum Innehåll Anteckningar
26 – 2020 Tisdag och onsdag 23-24 juni Grönt kort, påbörja rött kort Plats, Malmö Klättercenter 2 dag Deltagare från södra Sverige, se kallelse. (Kommer senare.) Grupp 1
26 – 2020 Tisdag och onsdag 23 – 24 juni Grönt kort, påbörja rött kort Plats, Stockholm Akalla 2 dag Deltagare från norra Sverige, se kallelse. (Kommer senare) Grupp 2
34 – 2020 Tisdag och onsdag 17-18 augusti – grupp 2 Torsdag och fredag 19-20 augusti – grupp 1 Uppklättring, sportklättkurs, riggning Plats, Häggsta/Stockholm 2 dag/grupp Bägge grupperna genomför kursen i Häggsta. Grupp 1 & 2  
14– 2021 Tisdag och onsdag 6-7 april grupp 1 Torsdag och fredag 8-9 april grupp 2 Klätterledarekurs Plats, Karlshamn/Blekinge 2 dag/grupp Bägge grupperna genomför kursen i Karlshamn. Deltagare från södra Sverige, se kallelse. Grupp 1
25 – 2021 Måndag 21 juni Kurs Topprepsinstruktör Plats, Malmö/KC 1 dag/grupp Deltagare från södra Sverige, se kallelse. Grupp 1
25 – 2021 Måndag 21 juni Kurs Topprepsinstruktör Plats, Stockholm Akalla 1 dag/grupp Deltagare från norra Sverige, se kallelse. Grupp 2
26 – 2021 Måndagen den 28 juni Examination Topprepsinstruktör Plats, Malmö/KC 1 dag/grupp Deltagare från södra Sverige, se kallelse. Grupp 1
26 – 2021 Måndagen den 28 juni Examination Topprepsinstruktör Plats, Stockholm Akalla 1 dag/grupp Deltagare från norra Sverige, se kallelse. Grupp 2
Specialkurs med dispens
För att ansvara för grupper i klättersammanhang krävs omfattande kunskap, inte minst med tanke på den komplexa riskbilden. Konsumentverket hänvisar till Svenska klätterförbundets utbildningssystem när det gäller att ansvara för klättring och annan höghöjdsverksamhet med grupper. Förbundets utbildningskommitté har beviljat dispens för att denna kurs ska kunna genomföras under endast ett års tid. Normalt sett krävs det längre tids klättererfarenhet för att uppnå nivåerna topprepsinstruktör och klätterledare. För att dispensen ska gälla krävs det att deltagarna närvarar vid alla kursdagar och genomför och loggar egen träning. Generell dispens har också getts så att deltagarna kan agera självständigt som topprepsinstruktörer efter avslutad utbildning. Normalt ska en auktoriserad inomhusklätterinstruktör vara ansvarig. Dispensen gäller för behöriga idrottslärare inom skolans verksamhet.
Kostnader
Själva kursen är kostnadsfri och inkluderar åtta utbildningsdagar, samt kurslitteratur och loggbok till alla deltagare. Kursdeltagarna eller deras arbetsgivare står själva för resor, boende och mat under kursdagarna. För att kunna godkännas som klätterledare och topprepsinstruktör krävs medlemskap i en klätterklubb ansluten till svenska klätterförbundet. Medlemskapet brukar kosta runt 400 kronor men skiljer sig mellan olika klubbar. Kursdeltagarna behöver införskaffa personlig klätterutrustning som klätterskor, sele, hjälm, karbiner och repbroms (1800-3000 kr). Dessutom behövs rep, slingor, karbiner m.m. för att kunna träna själv utomhus (2500-5000 kr). Denna utrustning är inte personlig och kan senare användas i skolans verksamhet. Vid det första utbildningstillfället görs en ordentlig genomgång av den aktuella utrustningen. Vid detta tillfälle ingår nödvändig klätterutrustning.
Kursledare
Ansvarig kursledare är Christian Persson som har omfattande erfarenhet av att utbilda klätterinstruktörer såväl som lärare bland annat på lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.
Mer information
Mer information om de normerade kurserna som ingår i utbildningen hittar du på svenska klätterförbundets hemsida: https://bergsport.se/utbildning/bli-instruktor/ Där finns alla normerna som PDF-dokument. För frågor om utbildningen kontakta: Christian Persson Epost: christian.persson@ssgb.se Telefon: 0704-947782 Emma Borggrén-Franck (Klätterförbundets kansli) Epost: emma.borggren@klatterforbundet.rf.se Telefon: 08-6996520
Ansökan
Ansök om en av de 16 kursplatserna senast 15 maj genom att maila christian.persson@ssgb.se
Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Hvilan utbildning Klättring i Kebnekaise Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket