Klätterutbildning för idrottslärare

Klätterförbundets klätterutbildning för idrottslärare

Tack vare stöd från organisationen Svenskt Friluftsliv kan Klätterförbundet erbjuda denna specialutformade klätterutbildning för lärare. Kursen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till idrottslärare. Kursens mål är att ge läraren tillräcklig kompetens för att kunna bedriva enkel klättring inne och ute. Under läsåret 2018-2019 startade utbildningen som ett pilotprojekt, och nu närmar sig starten för vår tredje årskull, 2021-2022!

År 2020-2021 ställdes utbildningen in på grund av pandemin. Nu tar vi nya tag med en coronaanpassad utbildning under 2021-2022.
Se datum och hur du ansöker längre ner.

Välkommen!

Mål

Målet med utbildningen är

 • Att lärare ska kunna ansvara för klätteraktiviteter på ett säkert och inspirerande sätt inom skolans verksamhet
 • Du ska bli topprepsinstruktör och klätterledare.
 • Du ska kunna koppla klättringen till skolans styrdokument och använda den som bedömningsunderlag.

För vem?

Kursen vänder sig i första hand till dig som är behörig idrottslärare i gymnasieskolan, men även idrottslärare i grundskolan är välkomna att ansöka. För att bli antagen till utbildningen krävs ingen tidigare klättererfarenhet, men du ska vara fullt frisk och ha normal god fysik. Innan du kan bli godkänd som topprepsinstruktör och klätterledare krävs att du har gått en första hjälpen kurs (högst 5 år gammal).

Kursens upplägg

Kursen består av: utbildningstillfällen, egen träning, praktik samt egna litteraturstudier.

 • Mellan juni och den 15 augusti ska du ha gått kursen för grönt- och rött kort. Dessa kurser ges i Malmö, Stockholm och förhoppningsvis Göteborg och Umeå . Hur/när dessa bokas meddelas vid antagning i början av maj. Om du har såväl grönt som rött kort ska du göra en godkänd uppklättring innan 15 augusti.
 • Du ska kunna delta vid de olika kurstillfällena.
 • Du ska åtminstone klättra 20 träningspass inne och ha 6 tillfälle ute under årets utbildning. Kursdagar räknas inte.
 • Inför examination till topprepsinstruktör inomhus ska du vid två tillfällen assistera som instruktör

För att kunna träna klättring och praktisera tillsammans med en instruktör behöver du ha möjlighet att ta dig till en klättervägg som erbjuder normerade kurser. Du behöver också kunna ta dig till klätterklippor för egen träning. Det är en fördel om du har en fast klätterpartner att träna med – gärna en lärarkollega som också går kursen.

Platser och tidpunkter

Kursen går över ett år och omfattar fem lärarledda tillfällen om sammanlagt 8 dagar, samt egen praktik utöver det. 4-8 deltagare per grupp. Vi kommer hålla kurser i Stockholm, Malmö och förhoppningsvis också i Göteborg och Umeå.
Exakta datum och dagar kommer. Räkna med att vi lägger de flesta dagarna på helger.

Förslag på fördelning av träffar:
2021 juni v.24: 2 dagar, (eller egen tid för grönt/rött kort under sommaren. Du bestämmer själv när du vill göra topprepskurs samt ledkurs, men då på egenbekostnad och att du ska vara klar till första träff utomhus i augusti.
2021 augusti v. 33: 2 dagar
2022 april-22 v,16: 2 dagar
2022 juni-22 v. 24: 1 dag
2022 juni-22 v.26: 1 dag

Befogenheter

I utbildningen ingår topprepsklättring (Topprepskort) och ledklättring (Ledkort) på konstgjorda inomhusväggar samt sportklätterkurs utomhus. Kursdeltagarna har dessutom möjlighet att uppnå nivåerna topprepsinstruktör inomhus samt klätterledare utomhus. Dessa nivåer rekommenderas som ett lägsta krav för att självständigt ansvara för klättring med grupper. Samtliga kurser följer svenska klätterförbundets normer. Deltagarna ska även få förståelse för hur klättring kan användas som en del i gymnasieskolans kurser.

 • Topprepskort ger innehavaren kunskaper att klättra och att säkra en annan klättrare vid topprepsklättring inomhus.
 • Ledkort ger innehavaren kunskaper att ledklättra och att säkra en annan ledklättrare inomhus.
 • Sportklätterkursen ger egna färdigheter i led- och topprepsklättring på mindre klippor där säkringarna utgörs av borrbultar.
 • Klätterledarkursen ger befogenhet att anordna topprepsklättring för grupper på mindre klippor utomhus.
 • Topprepsinstruktören får lov att utbilda andra och utfärda grönt kort för topprepsklättring inomhus.

Specialkurs med dispens

För att ansvara för grupper i klättersammanhang krävs omfattande kunskap, inte minst med tanke på den komplexa riskbilden. Konsumentverket hänvisar till Svenska klätterförbundets utbildningssystem när det gäller att ansvara för klättring och annan höghöjdsverksamhet med grupper. Förbundets utbildningskommitté har beviljat dispens för att denna kurs ska kunna genomföras under ett års tid. Normalt sett krävs det längre tids klättererfarenhet för att uppnå nivåerna topprepsinstruktör och klätterledare. För att dispensen ska gälla krävs det att deltagarna närvarar vid alla kursdagar och genomför och loggar egen träning. Generell dispens har också getts så att deltagarna kan agera självständigt som topprepsinstruktörer efter avslutad utbildning. Normalt ska en auktoriserad inomhusklätterinstruktör vara ansvarig. Dispensen gäller för behöriga idrottslärare inom skolans verksamhet.

Kostnader

Själva kursen är kostnadsfri och inkluderar åtta utbildningsdagar samt kurslitteratur till alla deltagare. Kursdeltagarna eller deras arbetsgivare står själva för resor, boende och mat under kursdagarna. För att kunna godkännas som klätterledare och topprepsinstruktör krävs medlemskap i en klätterklubb ansluten till svenska klätterförbundet. Medlemskapet brukar kosta runt 400 kronor men skiljer sig mellan olika klubbar. Kursdeltagarna behöver införskaffa personlig klätterutrustning som klätterskor, sele, hjälm, karbiner och repbroms (1800-3000 kr).

Dessutom behövs rep, slingor, karbiner m.m. för att kunna träna själv utomhus (2500-5000 kr). Denna utrustning är inte personlig och kan senare användas i skolans verksamhet. Vid det första utbildningstillfället görs en ordentlig genomgång av den aktuella utrustningen. Vid detta tillfälle ingår nödvändig klätterutrustning förutom personlig klätterutrustning.

Mer information

Mer information om de normerade kurserna som ingår i utbildningen hittar du på svenska klätterförbundets hemsida: https://bergsport.se/utbildning/bli-instruktor/ Där finns alla normerna som PDF-dokument.

För frågor om utbildningen kontakta:

Eva Rimnäs Svenska Klätterförbundet
Epost: eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
Telefon 070-3562705

Välkomna med din ansökan
Ansök senast 1 maj genom att maila ditt namn, adress, telefon och ev. tidigare klättererfarenhet till:   eva.rimnas@klatterforbundet.rf.se
Uppge plats för din utbildning välj mellan Stockholm, Malmö, Göteborg eller Umeå.
Först till kvarn..

Välkommen

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket