NIU – Nationellt idrottsgymnasium

Går du i årskurs 9 och vill satsa mer på klättringen när du går gymnasiet? Sök NIU!

Idag finns möjlighet till att läsa Nationell godkänd Idrottsutbildning (NIU) med inriktning på klättring. NIU- klättring hålls för tillfället bara i Stockholm på Stockholms Idrottsgymnasium. Den största delen av träningen sker på Klättercentret, där erbjuds träning på anläggningar som håller hög kvalité samt är certifierade enligt Svenska Klätterförbundets riktlinjer för klätteranläggningar. Träningen hålls av tränare godkända av SKF.
Klicka här för en presentation av Stockholms Idrottsgymnasium.

Nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) är ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som vill kombinera elitidrott och utbildning. NIU som struktur syftar till elever som har nationell elit som mål. NIU är en utbildning där idrottaren läser ämnet specialidrott, klättring. Ämnet specialidrott syftar till att utveckla idrottaren inom klättringen men också att få kunskaper om träning som ökar deras egen prestationsförmåga.

Ämnet specialidrott, klättring, har en tydlig elitidrottskaraktär. Det är bara elever som går RIG (Riksidrottsgymnasium, vilket klättringen inte har) eller NIU som får läsa ämnet specialidrott.

Läs mer om NIU här

Ansökan till HT 2021 är öppen!

Ansökan till HT 2021 ska göras på avsedd blankett och skickas till Svenska Klätterförbundet senast 1/12. Här är blanketten som ska användas.

Ansvar för NIU

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) bedrivs genom fyra samverkande parter:

  • RF har inget formellt uppdrag avseende NIU, men ska vara ett stöd åt SF.
  • Skolverket har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. Skolverket beslutar också vilka huvudmän och idrotter som blir anordnare av NIU.
  • Kommunen eller enskild huvudman är anordnare (huvudman) av och ansvarig för NIU.
  • SF arbetar i samverkan med huvudman med att utveckla och följa upp NIU-verksamheten, anställning av specialidrottslärare och antagningsprocessen till NIU.

Om den sökande eleven inte kommer från Stockholm är det elevens hemkommun som godkänner om eleven får ta med sin skolpeng eller ej.

Är du som elev intresserad att gå, eller du som skola intresserad att starta, en NIU utbildning är du välkommen att ta kontakt med Patrik Blom på kansliet.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp