Sport Campus Sweden

Sveriges bästa stöd i idrott och studier!

Vill Du satsa på ”Dubbla karriärer”?

Att både kunna fortsätta med din idrott och samtidigt skaffa dig en akademisk examen.     Möjligheterna till detta har förbättrats genom samarbetet mellan Sport Campus Sweden och Stockholms sex stora lärosäten.

De sex lärosätena är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Gymnastik och idrottshögskolan(GIH), Stockholms universitet (SU), Södertörns högskola (SH), Karolinska Institutet (KI) och Handelshögskolan (HHS). Alla dessa lärosäten hjälper idag till, inom sina egna ramar, med studieanpassning/individuella behov, när Du vill satsa på både dina studier och din idrott.

Sport Campus Sweden (SCS) erbjuder dig  fystester, träningsåtgärder inom allmän fys, idrottsmedicin, idrottspsykologi, nutrition och livsstilsstöd i syfte att tidigt fånga upp sådant som kan leda till stress, ohälsa och skador. SCS arbetar förebyggande/preventivt inom dessa områden.

Lärosätena och SCS driver tillsammans på för att studiestöd och idrottslig support ska vara på högsta nivå för att optimalt  matcha din fyllda vardag.

Dags att söka till högskolan –  innan 15 april (ht) och innan 15 oktober (vt)!                                                       

Vi rekommenderar dig att samtidigt som du söker till något av ovanstående lärosäten söker du också till Sport Campus Sweden! På SCS hemsida kan du läsa mer: www.sportcampussweden.se

SCS antar idrottare utifrån tre antagningskriterier:

SCS Landslagsnivå Din idrott tillhör något av SCS 24 medlemsförbund. På SCS hemsida kan Du se vilka förbund/idrotter som är medlemmar. Ditt förbund avgör i dialog med SCS, och Du kan erbjudas en plats i SCS.

  1. Riksidrottsuniversitetet (RIU)
    För dig som planerar att studera vid KTH gäller, att samtliga RF:s 71 medlemsförbund kan ge sina idrottare ett intyg från förbundet om att erhålla en RIU-plats. KTH erbjuder dig fullt stöd från både lärosätet och Sport Campus Sweden på samma nivå, som stödet till landslagsnivån.
  2. SCS Talangnivå
    Även inom denna nivå kan samtliga 71 idrottsförbunds idrottare söka. Här kan ni som ligger något under landslagsnivå, men ändå vill satsa på er idrott, söka. Talangnivån gäller ett år, för att ni ska få möjlighet att känna efter om ni vill och kan satsa vidare till t ex landslagsnivå. Läs mer på SCS hemsida.

Välkommen med din ansökan!

Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket