Uppdaterade normer

Vi på Svenska Klätterförbundet har uppdaterat normerna för våra instruktörer och kurser. De nya normerna gäller från första september 2021.

Här följer en kortfattad redovisning om vad uppdateringarna innebär:

  • Alla instruktörsdiscipliner har en assisterande instruktörsnivå som förkrav
  • Ingen instruktörsdisciplin kräver auktorisering i annan disciplin före examination (undantag is)
  • Auktoriserad instruktör i disciplin med mer komplicerad miljö kan hålla arrangemang och utbildning i mindre komplicerad miljö (dvs sport kan hålla inne, klippa kan hålla sport och inne)
  • Normerna anger kompetensnivå för instruktören, inte innehåll i instruktörens utbildning, och därmed renodlas examinationerna till bedömande moment
  • Examination för auktoriserade instruktörer delas upp i personlig färdighet (jmfr teknisk ex klippa) och tillämpat instruktörskap (jmfr pedagogisk ex klippa)
  • Kompetenskraven delas in i Förkrav (egen klättring, medlemskap mm), Kunskapskrav och Kännedom om.

Saknar du information eller har frågor om de uppdaterade normerna? Kontakta klätterförbundets kansli så hjälper vi dig.


Auktoriserad instruktör

pdf Norm auktoriserade klätterinstruktörer
pdf Norm examinatorer
word Ansökan examen klippklätterinstruktör
word Ansökan examen sportklätterinstruktör
word Ansökan examen inomhusklätterinstruktör


Aspiranthandledningar

pdfApiranthandledning klätterinstruktör inomhus
pdf Apiranthandledning klätterinstruktör sport
pdf Apiranthandledning klätterinstruktör klippa


Assisterande instruktör

pdf Norm hjälpinstruktör klippa
pdf Norm hjälpinstruktör sport
pdf Norm topprepsinstruktör inomhus
word Rapporteringsblankett hjälpinstruktör klippa
word Rapporteringsblankett hjälpinstruktör sport
word Rapporteringsblankett topprepsinstruktör inomhus


Klätterledare utomhus

pdf Norm klätterledare utomhus
word Rapporteringsblankett klätterledare utomhus


Kursnormer

pdf Norm kurs i topprepsklättring inomhus
pdf Norm i ledklättring inomhus
pdf Norm uppklättring
pdf Norm topprepsinstruktörskurs
pdf Norm kurs i sportklättring
pdf Norm grundkurs i klippklättring
pdf Norm fortsättningskurs i klippklättring
pdf Norm räddningskurs 1 klippa
pdf Norm räddningskurs 2 klippa
pdf Norm kurs i artificiell klättring
pdf Norm grundkurs i isklättring
pdf Norm fortsättningskurs i isklättring
pdf Norm fortsättningskurs i mixklättring


Normer gällande till den sista augusti 2021.

Samarbetspartners
lkab framat
Annonser
Klättring i Kebnekaise Ski upp Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket