Dokument

Här hittar du Svenska Klätterförbundets olika dokument under respektive verksamhets-områdes rubrik. Protokoll från förbunds- styrelse- och kommittémöten hittar du på protokollsidan.  Saknar du något dokument, eller om någon länk inte funkar, kontakta kansliet.

Förbundsmöteshandlingar

Förbundsmötet 2018

pdf 
 Årsredovisning Klätterförbundet 2016
pdf  
Årsredovisning Klätterförbundet 2017
pdf
  Revisionsberättelse 2016
pdf  Revisionsberättelse 2017
pdf  Förslag från styrelsen och motioner från klubbar med styrelsens svar
pdf  Strategisk plan och medlemsavgift

pdf Verksamhetsberättelse 2016
pdf Verksamhetsberättelse 2017

Förbundsmötet 2016
pdf Förbundsmöteshandlingar 2016

För äldre Förbundsmöteshandlingar, kontakta kansliet.

Access

pdf Accesshandboken
pdf
Klättring – En informationsbroschyr till markägare
pdfBlankett för ansökan om bidrag ur Accessfonden
pdfKlätterområden av nationellt intresse
pdf Det är du som bestämmer – Klättring och allemansrätten
pdf Isklättring Njupeskär
word Brevmall remissinstans
pdf Klättring vid fornlämningar
pdf Fakta om pilgrimsfalk (Bergsport-artikel)
pdf Faktablad om berguv (Länsstyrelsen Stockholm 2006)
pdf UIAA Mountain Ethics Declaration (engelska)
pdf UIAA Mountain Ethics Declaration (svenska)
pdf Tyroldeklarationen
pdf Friluftspropositionen 2009/10:238 (Miljödepartementet)
pdf Framtidens friluftsliv (Miljödepartementet)
pdf Utredning allemansrätten 2011 (Naturvårdsverket)

Alpina kommittén

pdf Svenska förstabestigningar och försök i alpin miljö
pdf Vi längtar efter svenska prestationer i höga berg, Bergsport #177, 2018 
pdf Alpina prestationer, Bergsport #174, 2017
pdf Glesa toppar i svenska toppbestigningar, Bergsport #173, 2017
pdfStilbegrepp alpin klättring
pdfExpeditionsklättring
pdf
Kebnekaiseförare del 1 (kopia av Emmerich Rossipals förare, historiskt dokument – ej uppdaterad! )
pdfKebnekaiseförare del 2  (kopia av Emmerich Rossipals förare, historiskt dokument – ej uppdaterad! )
pdfRalph Høibakks Grönlandsexpedition 1966
pdf
 Svenska Grönlandsexpedition 1970

Anläggningskommittén

pdf Att bygga klättervägg
pdf Ansökan certifiering av anläggning
pdf Norm certifierad klättervägg
pdf Intyg certifierad anläggning
pdf Måttboken klätterväggar

Barn och ungdomskommittén

pdf Klättringen vill (Måldokument från 2006)
pdf Idrottslyftet – extern utvärdering 2011 (Malmö Högskola)
pdf Klätterkarnevalen
pdf Affisch med teknikmärken
pdf Folder teknikmärken
pdf Checklista som kan användas vid märkestagning
pdf Beställningsblankett klättermärken
pdf SKF enkät barn och ungdom 2013

Bergsport

Gamla nummer av Bergsport som pdf hittar du under Bergsport/tidigare nummer

Grafisk manual och logotyper SKF

pdf Grafisk manual 1.0

SK_logotypLogotyper
Version A (blå/gul) är standard och ska användas i största möjliga utsträckning. Version D är en variant i svart. Till höger kan du ladda hem jpg-bilder av de två versionerna. Båda versioner är anpassade för publicering mot vit bakgrund. SK_D_logotyp_sv_CMYKÖvriga versioner och filformat av SKF:s logotyp, samt logotyper för våra kommittéer, kan erhållas via kansliet.

OBS: Logotypen får inte förvanskas eller förändras på något sätt. Se Grafiska manualen för mer information.

För att ladda hem aktuell logotyp, högerklicka på bilden och välj ”Spara länk som…” för att ladda hem filen till din dator. Om du behöver logotyp i annat format eller storlek, ta kontakt med kansliet.

Kansli

pdf Reseräkning 2018
word  Reseräkning 2018
pdf Idrottslön blankett 2018 (för landslagskaptener, tränare, domare, tävlingsfunktionärer)
word  Idrottslön blankett 2018 (för landslagskaptener, tränare, domare, tävlingsfunktionärer)
word  Arvodes-blankett allmän 2018 (för utbildningar och olika projekt)
pdf Arvodes-blankett allmän 2018 (för utbildningar och olika projekt)
word  Arvodes-blankett utbildare 2018  (för de som utbildar utbildare)
pdf Arvodes-blankett utbildare 2018  (för de som utbildar utbildare)
pdf  Arkivplan

Klubbar

pdf Ansökningsblankett organisationsnummer
word RF:s stadgemall för idrottsförening
pdf Klubbprocess 2008
pdf Attitydundersökning 2003
pdf Föreningsordlista

Medicinska kommittén

Dokument om säkerhet och medicin hittar ni under medicinska kommitténs dokumentsida.

Stadgar

pdf Stadgar 2016

Styrelsen

pdf Arbetsordning 2016
word Ärendemall for kommunikation med förbundsstyrelsen

Säkerhetskommittén

Dokument om säkerhet och medicin hittar ni under säkerhetskommitténs dokumentsida.

Tävling

Sportklättring

word Ansökan om att arrangera tävlingar i sportklättring
pdf Tävlingsguide sportklattring (V2.0, Fastställd 2014-01-28)
pdf Rekommendationer för säkra tävlingar (Fastställd 2009-08-23)
pdf Mallar för scorecards för lead och bouldering (i en ZIP-fil)
word  Checklista för tävlingsarrangemang (Utgåva 1.2 2012-10-27)
pdf Checklista för tävlingsarrangemang (Utgåva 1.2 2012-10-27)
word IFSC Rules 2014
word Organisers Handbook 2013

Skidalpinism

pdf Tävlingsreglemente 2013
ISMF:s regelverk

Isklättring

pdf Ice Climbing Regulations UIAA 2014

Utbildning

Allmänt
pdf Auktoriserad instruktör
pdf
Kursnorm i första hjälpen för blivande klätterinstruktörer
pdf
Krav på innehåll för godkända kurser inom första hjälpen
Instruktör

Normer för instruktörer och kurser hittar du på Bli instruktör.

Specifika instruktörsdokument hittar du som instruktör på Instruktörssidan (kräver lösenord)

Tränare
pdf Elitplan del två
Ledbyggare

pdf Några grundprinciper vid ledbyggande

Domare
Samarbetspartners
svensk_antidoping framat
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket