Dokument

Här hittar du Svenska Klätterförbundets olika dokument under respektive verksamhets-områdes rubrik. Protokoll från förbunds- styrelse- och kommittémöten hittar du på protokollsidan.  Saknar du något dokument, eller om någon länk inte funkar, kontakta kansliet.

Förbundsmöteshandlingar

Förbundsmötet 2018
pdf 
Verksamhetsberättelse 2016
pdf
 Årsredovisning  2016
pdf Revisionsberättelse 2016

Förbundsmötet 2016
pdf Förbundsmöteshandlingar 2016

Förbundsmötet 2014
pdf Förbundsmöteshandlingar 2014
pdf Bilagor 1-13 till motion nr 1
pdf Bilaga 14 till motion nr 1
pdf Förklaring till motion nr 1
pdf Presentation verksamhetsmål 2012 – 2014

Förbundsmötet 2012
pdf Förbundsmöteshandlingar 2012

Förbundsmötet 2010
pdf Förbundsmöteshandlingar 2010

Förbundsmötet 2008
pdf Årsredovisning 2007
pdf Verksamhetsberättelse 2007
pdf Verksamhetsplan 2008-2009

För äldre förbundsmöteshandlingar, kontakta kansliet.

Access

pdf Accesshandboken
pdf
Klättring – En informationsbroschyr till markägare
pdfBlankett för ansökan om bidrag ur Accessfonden
pdfKlätterområden av nationellt intresse
pdf Det är du som bestämmer – Klättring och allemansrätten
pdf Isklättring Njupeskär
word Brevmall remissinstans
pdf Klättring vid fornlämningar
pdf Fakta om pilgrimsfalk (Bergsport-artikel)
pdf Faktablad om berguv (Länsstyrelsen Stockholm 2006)
pdf UIAA Mountain Ethics Declaration (engelska)
pdf UIAA Mountain Ethics Declaration (svenska)
pdf Tyroldeklarationen
pdf Friluftspropositionen 2009/10:238 (Miljödepartementet)
pdf Framtidens friluftsliv (Miljödepartementet)
pdf Utredning allemansrätten 2011 (Naturvårdsverket)

Alpina kommittén

pdf Svenska förstabestigningar och försök i alpin miljö
pdf Alpina prestationer BS #174 2017
pdfStilbegrepp alpin klättring
pdfExpeditionsklättring
pdf
Kebnekaiseförare del 1 (kopia av Emmerich Rossipals förare, historiskt dokument – ej uppdaterad! )
pdfKebnekaiseförare del 2  (kopia av Emmerich Rossipals förare, historiskt dokument – ej uppdaterad! )
pdfRalph Høibakks Grönlandsexpedition 1966
pdf
 Svenska Grönlandsexpedition 1970

Anläggningskommittén

pdf Ansökan certifiering av anläggning
pdfNorm certifierad klättervägg
pdf Intyg certifierad anläggning
pdfInspektion av utrustning
pdfUtrustning och väggar

Barn och ungdomskommittén

pdf Klättringen vill (Måldokument från 2006)
pdf Idrottslyftet – extern utvärdering 2011 (Malmö Högskola)
pdf Klätterkarnevalen
pdf Affisch med teknikmärken
pdf Folder teknikmärken
pdf Checklista som kan användas vid märkestagning
pdf Beställningsblankett klättermärken
pdf SKF enkät barn och ungdom 2013

Bergsport

Gamla nummer av Bergsport som pdf hittar du under Bergsport/tidigare nummer

Grafisk manual och logotyper SKF

pdf Grafisk manual 1.0

SK_logotypLogotyper
Version A (blå/gul) är standard och ska användas i största möjliga utsträckning. Version D är en variant i svart. Till höger kan du ladda hem jpg-bilder av de två versionerna. Båda versioner är anpassade för publicering mot vit bakgrund. SK_D_logotyp_sv_CMYKÖvriga versioner och filformat av SKF:s logotyp, samt logotyper för våra kommittéer, kan erhållas via kansliet.

OBS: Logotypen får inte förvanskas eller förändras på något sätt. Se Grafiska manualen för mer information.

För att ladda hem aktuell logotyp, högerklicka på bilden och välj ”Spara länk som…” för att ladda hem filen till din dator. Om du behöver logotyp i annat format eller storlek, ta kontakt med kansliet.

Kansli

pdf Reseräkning 2018
word  Reseräkning 2018
pdf Idrottslön blankett 2018 (för landslagskaptener, tränare, domare, tävlingsfunktionärer)
word  Idrottslön blankett 2018 (för landslagskaptener, tränare, domare, tävlingsfunktionärer)
word  Arvodes-blankett allmän 2018 (för utbildningar och olika projekt)
pdf Arvodes-blankett allmän 2018 (för utbildningar och olika projekt)
pdf  Arkivplan

Klubbar

pdf Ansökningsblankett organisationsnummer
word RF:s stadgemall för idrottsförening
pdf Klubbprocess 2008
pdf Attitydundersökning 2003
pdf Föreningsordlista

Medicinska kommittén

pdf Klätterskador. Lärdomar från seminarium i Frankenjura. Bergsport #159
pdf Fingersmärta. Bergsport #108
pdf Smärta i armbåge
pdfAkuta höghöjdssjukdomar, Martin Joelsson
pdf Höghöjdsmedicin, Johan Holmgren
pdfPrevention och behandling av höghöjdssjuka, Carl Carlbom

Stadgar

pdf Stadgar 2016

Styrelsen

pdf Arbetsordning 2016
word Ärendemall for kommunikation med förbundsstyrelsen

Säkerhetskommittén

Dokument om säkerhet och medicin hittar ni under säkerhetskommitténs dokumentsida.

Tävling

Sportklättring

word Ansökan om att arrangera tävlingar i sportklättring
pdf Tävlingsguide sportklattring (V2.0, Fastställd 2014-01-28)
pdf Rekommendationer för säkra tävlingar (Fastställd 2009-08-23)
pdf Mallar för scorecards för lead och bouldering (i en ZIP-fil)
word  Checklista för tävlingsarrangemang (Utgåva 1.2 2012-10-27)
pdf Checklista för tävlingsarrangemang (Utgåva 1.2 2012-10-27)
word IFSC Rules 2014
word Organisers Handbook 2013

Skidalpinism

pdf Tävlingsreglemente 2013
ISMF:s regelverk

Isklättring

pdf Ice Climbing Regulations UIAA 2014

Utbildning

Allmänt
pdf Auktoriserad instruktör
pdf
Kursnorm i första hjälpen för blivande klätterinstruktörer
pdf
Krav på innehåll för godkända kurser inom första hjälpen
Instruktör

Normer för instruktörer och kurser hittar du på Bli instruktör.

Specifika instruktörsdokument hittar du som instruktör på Instruktörssidan (kräver lösenord)

Tränare
pdf Elitplan del två
Ledbyggare

pdf Några grundprinciper vid ledbyggande

Domare
Samarbetspartners
svensk_antidoping Sport Campus Sweden
Annonser
Medlemsrabatter Skadehjälpsnätverket